Том 53, № 1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-8

Статті

Про наукову та науково-організаційну діяльність члена-кореспондента НАН України Г. С. Кіта (до 80-річчя від дня народження) PDF
Я. Й. Бурак, Р. М. Кушнір, Р. М. Мартиняк, В. В. Михаськів 9-14
Задача Коші для рівняння Фоккера – Планка – Колмогорова багатовимірного нормального марковського процесу PDF
С. Д. Івасишен, Г. С. Пасічник 15-22
Сингулярні інтегральні співвідношення і рівняння для кусково-однорідного трансверсально-ізотропного простору з міжфазними дефектами PDF
О. Ф. Кривий 23-35
Функції Ґріна тривимірних статичних задач термопружності для кусково-однорідного простору PDF
Б. В. Процюк 36-47
Про методи розв’язування інтегральних рівнянь теорії пластичності, зaснованої на концепції ковзання PDF
М. Ю. Швайко 48-57
Осесиметричні задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з теплоактивним або теплоізольованим дисковим включенням (тріщиною) PDF
Г. С. Кіт, О. П. Сушко 58-70
Термонапружений стан біматеріалу із закритою міжфазною тріщиною з шорсткими поверхнями PDF
Р. М. Мартиняк 71-79
Динамічні напруження у складеному тілі з круговою тріщиною за ковзного контакту його компонент PDF
В. В. Михаськів, В. З. Станкевич, Є. В. Глушков, Н. В. Глушкова 80-87
Осесиметричні коливання необмеженого тіла з тонким пружним круговим включенням за умови гладкого контакту PDF
В. Г. Попов, Л. В. Вахоніна 88-97
Про докритичний розвиток тріщини зсуву в композиті з в’язкопружними компонентами PDF
А. О. Камінський, М. Ф. Селіванов, Ю. О. Чорноіван 98-108
Розклинювання пружного клина жорсткою пластинкою за умови контакту з відставанням PDF
А. Ф. Улітко, К. М. Некислих, В. І. Острик 109-119
Осесиметричні температурні напруження у пружному ізотропному циліндрі скінченної довжини PDF
В. В. Мелешко, Ю. В. Токовий, Дж. Р. Барбер 120-137
Impact indentation of a rigid body into an elastic layer. Axisymmetric problem PDF
V. D. Kubenko, G. Osharovich, M. V. Ayzenberg-Stepanenko 138-152
Гамильтонов подход к исследованию тонких оболочек вращения из композитных материалов PDF
И. В. Киреев, Ю. В. Немировский 153-168

Хроніка та інформація

До 70-річчя професора Василя Антоновича Осадчука PDF
  169-171


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.