Том 48, № 2

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Про кратності характеристичних коренів, степені елементарних дільників і факторизацію многочленних матриць PDF
В. М. Петричкович 7-17
Зауваження до подібності наборів матриць PDF
Б. З. Шаваровський 18-24
Періодична крайова задача для слабко нелінійних гіперболічних рівнянь зі змінними в лінійній частині оператора коефіцієнтами PDF
В. М. Поліщук, Б. Й. Пташник 25-31
Обернена задача для параболічного рівняння в області з вільною межею PDF
І. Є. Баранська 32-42
Нормальний розв’язок інтегрального рівняння першого роду зі слабкою особливістю PDF
О. Б. Герасимчук, О. М. Рибицька 43-52
Задачі типу «фільтрація–конвекція» у тризв’язних областях із крайовими умовами осереднення PDF
А. Я. Бомба, І. М. Присяжнюк 53-58
Числове моделювання стабілізованими схемами МСЕ фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі з урахуванням тепломасопереносу PDF
А. П. Власюк, П. М. Мартинюк 59-70
Швидкість збіжності ітераційного методу для задачі з вільною фазою з ізометричним оператором PDF
М. М. Войтович, Ю. П. Тополюк 71-78
Застосування дискретних рядів Фур’є до розв’язання крайових задач статики пружних тіл неканонічної форми PDF
Я. М. Григоренко, Л. С. Рожок 79-100
Асимптотика дальнього поля переміщень і напружень від динамічного розкриття просторової тріщини PDF
І. О. Бутрак 101-105
Розрахунок динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень для тіла з криволінійною тріщиною за антиплоскої деформації PDF
В. І. Шваб'юк, О. В. Максимович, Т. Я. Соляр 106-113
Скінченно-елементне дослідження міжфазної тріщини в п’єзоелектричному матеріалі з урахуванням привершинної асимптотики напружень і переміщень PDF
В. Б. Говоруха 114-120
Дослідження напруженого стану в ізотропних оболонках довільної кривини з поверхневими тріщинами PDF
К. М. Довбня, М. О. Чернишенко 121-125
Термонапружений стан термочутливого циліндра при конвективному нагріванні PDF
В. С. Попович, Б. М. Калиняк 126-136
Связанные термоупругие поля в слое при сосредоточенных возбуждениях PDF
Л. А. Фильштинский, Ю. В. Сиренко, Л. Л. Фильштинская 137-146
Термонапружений стан частково прозорого шару за умов дії теплового випромінювання PDF
О. Б. Гуменчук 147-156
Уточнение асимптотических разложений решений задачи теплопроводности анизотропных пластин PDF
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский 157-171
Transient heat conduction problem for a composite layer on a homogeneous substrate PDF (English)
S. J. Matysiak, A. A. Yevtushenko 172-179
Метод оцінки контактного термічного опору контактної пари за наявності системи поверхневих кругових виїмок PDF
Б. Є. Монастирський 180-189


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.