Метод оцінки контактного термічного опору контактної пари за наявності системи поверхневих кругових виїмок

Б. Є. Монастирський

Анотація


Запропоновано метод визначення контактного термічного опору для випад­ку взаємодії двох напівбезмежних тіл за наявності системи кругових виїмок малої висоти на поверхні одного з тіл. Побудовано осесиметричну модель такого контакту, яка враховує сукупний вплив конгломерату неоднорідностей на локальний розподіл температурного поля в околі окремо взятого де­фекту. На цій підставі сформульовано та розв'язано осесиметричну контак­тну задачу теплопровідності, яка методом інтегральних перетворень зве­дена до інтегрального рівняння Абеля. Визначення контактного термоопору поверхні спряження реалізується шляхом усереднення реального стрибка температури на окремій виїмці. Здійснено порівняльний аналіз результатів, отриманих на основі запропонованого підходу, з відомими в літературі.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.