Числове моделювання стабілізованими схемами МСЕ фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі з урахуванням тепломасопереносу

А. П. Власюк, П. М. Мартинюк

Анотація


Сформульовано математичну модель двовимірної задачі фільтраційної кон­солідації тіла ґрунтової греблі з урахуванням масопереносу солей в неізотермічному режимі та отримано її числовий розв'язок з використанням стабі­лізаційних схем методу скінченних елементів. На основі проведених числових експериментів показано вплив масопереносу солей та неізотермічних умов на процес фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.