Том 44, № 1

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
 

Статті

Деякі спектральні властивості диференціально-граничних операторів парного порядку в просторі вектор-функцій
О. Г. Сторож, О. Б. Шувар 7-15
Диференціальні інваріанти першого порядку розщеплюваних підгруп узагальненої групи Пуанкаре P(1,4)
В. М. Федорчук, В. І. Федорчук 16-21
Поворотні квазіконцикулярні дифеоморфізми (псевдо)ріманових просторів
С. Г. Лейко, Самі Аль-Хуссін 22-27
Регуляризованість дробово-аналітичного зображення
Т. В. Пасічник, М. С. Сявавко 28-35
Відображення Безу та зв'язок між методами Ерміта і Ляпунова в теорії стійкості многочленів
А. І. Балінський, Б. М. Подлевський 36-42
Дискретно-неперервні крайові задачі для квазідиференціальних рівнянь парного порядку
Р. М. Тацій, В. В. Мазуренко 43-53
Обернена задача для параболічного рівняння з нелокальною умовою перевизначення
І. Б. Березницька 54-62
Функція Гріна нелокальної крайової задачі та задача оптимального керування
І. Д. Пукальський 63-70
Про деякі властивості та формули перетворення резольвентних інтегральних операторів в'язкопружності
І. Ю. Подільчук 71-79
Вариационно-структурный метод в задачах ползучести
А. А. Золочевский, В. Л. Рвачев, С. Н. Склепус 80-85
Generalized nonlinear elasticity theory of quasicrystals
He Ji-Huan 86-88
Тривимірна задача термопружності для рівномірно нагрітого кусково-однорідного півпростору
Б. В. Процюк, В. М. Синюта 89-96
Визначення розв'язку плоскої задачі пружності в прямокутній області у випадку ортотропного матеріалу
В. М. Вігак, Ю. В. Токовий 97-102
Система граничних інтегральних рівнянь для ортотропної оболонки з розрізом довільної конфігурації
В. П. Шевченко, К. М. Довбня 103-108
Двоперіодична пружнопластична задача поздовжнього зсуву тіла з жорсткими ромбічними включеннями
В. А. Кривень 109-113
Опис необоротної деформації, пружної деформації та деформації теплового розширення полікристалу в умовах оборотного мартенситного перетворення
І. М. Голиборода 114-123
Прямолінійні дислокації, дисклінації і зосереджені сили в нелокально пружному середовищі
Ю. З. Повстенко 124-129
Вплив кривини поверхні та домішок на поверхневий натяг у кулі
О. Р. Грицина, Т. С. Нагірний 130-134
Дослідження поширення хвильових пучків у пружному середовищі за допомогою розкладу в ряди за гауссовими функціями
В. О. Міщенко 135-138
Ітераційний метод розв'язування зовнішніх задач теорії пружності усталених коливань
В. Ф. Ємець 139-145
Термомеханічна поведінка порожнистого електропровідного циліндра при імпульсній електромагнітній дії
О. Р. Гачкевич, Р. С. Мусій, Н. Б. Мельник 146-154
Дослідження різних типів біфуркації у системах типу реакція–дифузія
В. В. Гафійчук, Б. Й. Дацко, З. І. Васюник 155-160
Фундаментальні розв'язки для двокомпонентних пружних сумішей
В. І. Лавренюк, Ю. М. Кабиш 161-168
Вплив товщини і лінійної адгезії лакофарбових покрить на їх довговічність у морській воді
П. Р. Шевчук, Б. П. Галапац, В. А. Шевчук, В. В. Осипов 169-173
Інтерпретація нестаціонарного фільтраційного потоку при визначенні геометричних параметрів непровідного включення
Є. Г. Грицько, Л. М. Журавчак, Н. В. Шуміліна 174-


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.