Том 61, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Класифікація параметричних розв’язків матричних односторонніх рівнянь за перетворювальними матрицями їх характеристичних матриць PDF
В. П. Щедрик 7-15
On feebly compact semitopological semilattice $\exp_n$λ PDF (English)
O. V. Gutik, O. Yu. Sobol 16-23
Проекційно-ітераційні схеми реалізації варіаційно-сіткових методів у задачах пружно-пластичного деформування неоднорідних тонкостінних конструкцій PDF
Е. Л. Гарт, В. С. Гудрамович 24-39
Функції Буссінеска тривимірних задач термопружності для півпросторів з джерелом або диполем тепла PDF
Г. С. Кіт, Р. М. Андрійчук 40-44
Термопружний аналіз функціонально-ґрадієнтних циліндричних оболонок PDF
Р. М. Кушнір, У. В. Жидик, В. М. Флячок 45-53
Оптимізація статичних температурних переміщень плоскодеформованого півпростору за допомогою зовнішнього теплового навантаження PDF
А. В. Ясінський, Л. П. Токова 54-62
Эффективное приближенное аналитическое решение задачи устойчивости трехслойной конической оболочки при комбинированном нагружении PDF
Віктор Захарович Грищак, Дмитро Дмитрович Грищак, Наталія Миколаївна Д'яченко 63-77
Розшарування тришарової основи під дією нормального навантаження PDF
Н. А. Гук, Н. Л. Козакова 78-88
Метод прямого вирізування у задачах пружної рівноваги анізотропних тіл з тріщинами за поздовжнього зсуву PDF
К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим 89-100
Сумісна дія згину з розтягом ізотропної пластини з наскрізною тріщиною за відсутності контакту її берегів та з урахуванням пластичних зон та зміцнення матеріалу в її вершинах PDF
В. К. Опанасович, М. М. Николишин, М. С. Слободян, С. О. Альфавіцька, О. К. Білаш 101-110
Дослідження згину анізотропних пластин із включеннями на основі сингулярних інтегральних рівнянь PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр, Я. Кемпа 111-121
Моделювання процесів гетеродифузії двома шляхами за каскадного розпаду домішкових частинок. І. Крайові задачі каскадного типу PDF
Ю. І. Білущак, О. Ю. Чернуха 122-131
Двумерное напряженное состояние клеевого соединения. Неклассическая задача PDF
С. С. Куреннов, О. Г. Поляков, К. П. Барахов 132-138
Математичне моделювання мікроструктурних фазових перетворень під час зварювального нагріву на прикладі наплавлення захисного шару корпусу реактора ВВЕР–1000 PDF
Олег Володимирович Махненко, Олена Сергіївна Костеневич 139-151


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.