Оптимізація статичних температурних переміщень плоскодеформованого півпростору за допомогою зовнішнього теплового навантаження

А. В. Ясінський, Л. П. Токова

Анотація


Досліджено двовимірну стаціонарну задачу керування вертикальними температурними переміщеннями плоскодеформованого півпростору, що нагрівається внутрішніми джерелами тепла. За функцію керування вибрано розподіл температури довкілля, з яким за законом Ньютона відбувається конвективний теплообмін півпростору. У просторі неперервних функцій побудовано розв’язок оберненої задачі термопружності, до якої зведено сформульовану задачу керування. Для конкретних випадків теплового навантаження півпростору проаналізовано особливості поведінки знайденого розв’язку.

Ключові слова


обернена задача термопружності, плоскодеформований півпро¬стір, температурні переміщення, статична задача керування

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.