Том 58, № 4

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Достатні умови еквівалентної збіжності послідовностей різних наближень двовимірних неперервних дробів PDF
Т. М. Антонова, О. М. Сусь 7-14
Напівскалярна еквівалентність і квазідіагональна подібність матриць PDF
Б. З. Шаваровський 15-26
Про узагальнені ретракти та ізоморфну класифікацію вільних об’єктів. IІ PDF
Н. М. Пирч 27-33
Розв’язки крайових задач для рівняння Гельмгольца в однозв’язних областях комплексної площини PDF
М. А. Сухорольський 34-46
Эксцентричная форма потери устойчивости вращающегося упругопластического радиально неоднородного ступенчатого кругового диска PDF
Д. М. Лила, А. А. Мартынюк 47-57
Нелінійна деформація і галуження розв’язків крайової задачі теорії оболонок з розшаруванням при дії зовнішнього тиску PDF
Н. І. Ободан, В. О. Громов 58-69
Аналіз напруженого стану порожнистих циліндрів з угнутим гофрованим поперечним перерізом PDF
Я. М. Григоренко, Л. С. Рожок 70-77
Вплив стаціонарного джерела тепла на напружений стан півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею PDF
Г. С. Кіт, Р. М. Андрійчук 78-86
Плоска змішана задача термопружності для півсмуги PDF
Н. Д. Вайсфельд, З. Ю. Журавльова 87-98
Про один аналітично-числовий спосіб розв’язування одновимірної квазістатичної задачі термопружності для термочутливого тіла простої геометрії PDF
І. М. Махоркін, Л. В. Мастикаш 99-106
Наближений розв’язок одновимірної задачі теорії пружності для неоднорідного суцільного циліндра PDF
Л. П. Токова, А. В. Ясінський 107-112
Пластична деформація матеріалів при навантаженні по кусково-гладких траєкторіях з ділянками розвантаження за пружним законом PDF
М. Ю. Швайко 113-127
Двовісний згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів і за наявності пластичних зон біля її вершин PDF
В. К. Опанасович, М. С. Слободян 128-135
Контактна задача про зношування штампами канонічної форми пружної півплощини з покриттям Вінклера PDF
Ю. В. Сачук, О. В. Максимук 136-140
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2015 рік (том 58) PDF
  141-144


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.