Том 51, № 1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Початково-крайова задача з умовою спряження типу Вентцеля для параболічного рівняння з розривними коефіцієнтами PDF
Б. І. Копитко, Ж. Я. Цаповська 7-16
Задача Коші для параболічного рівняння вищого порядку з імпульсною дією PDF
В. М. Лучко 17-24
Про оцінки спадання за часом розв’язків другої змішаної задачі для одного квазілінійного параболічного рівняння PDF
О. М. Боценюк 25-32
Разрешимость однородной задачи Дирихле в круге для уравнений порядка 2m в случае кратных характеристик, имеющих углы наклона PDF
Е. А. Буряченко 33-41
Разрешимость и свойства решений системы интегральных уравнений типа свертки со степенно-разностными ядрами PDF
А. Г. Щербакова 42-52
Про найкраще середньоквадратичне наближення дійсної невід’ємної фінітної неперервної функції від двох змінних модулем подвійного інтеграла Фур’є. І PDF
П. О. Савенко, Л. П. Процах, М. Д. Ткач 53-64
Двосторонній аналог методу Ньютона знаходження власних значень нелінійних спектральних задач PDF
Б. М. Подлевський 65-73
Суттєва самоспряженість дискретного магнітного оператора Шредінґера PDF
В. Н. Сущ 74-81
К вопросу эффективности метода ВКБ–Галеркина в дифференциальных уравнениях с переменными коэффициентами PDF
А. М. Погребицкая 82-87
Варіаційний метод розв’язування бігармонічних задач для прямокутної області PDF
В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі 88-98
Диференціювання тензорних функцій стану тіла з урахуванням обертання PDF
І. Б. Прокопович 99-104
Неусталені температурні напруження біля криволінійного отвору в пластинці з тепловіддачею при нагріві потоком тепла PDF
Р. М. Кушнір, Т. Я. Соляр 105-111
Вплив зсувних зусиль на напружений стан півпростору з тріщиною PDF
О. П. Сушко 112-120
Deformation of orthotropic composites with unidirectional ellipsoidal inclusions under matrix microdamages PDF
L. V. Nazarenko 121-130
Плоска задача взаємодії пружної поздовжньої хвилі з циліндричною оболонкою з осьовим розрізом PDF
В. В. Пороховський 131-137
Вдавлювання напівбезмежного штампа в пружну смугу за наявності тертя і зчеплення PDF
В. І. Острик 138-149
Тиск пружного півпростору на жорстку основу з прямокутною виїмкою за наявності між ними рідинного містка PDF
Р. М. Мартиняк, Б. С. Слободян, В. М. Зеленяк 150-156
Залишковий напружено-деформований стан сталевого диска при імпульсному тепловому опроміненні PDF
Я. О. Жук, І. К. Сенченков, О. В. Бойчук 157-168
Рівняння термомеханіки деформівного твердого тіла з урахуванням необоротності локального зміщення маси PDF
В. Ф. Кондрат, О. Р. Грицина 169-177
Математичне моделювання процесів теплопровідності у випадково неоднорідних тілах з використанням діаграм Фейнмана PDF
Є. Я. Чапля, О. Ю. Чернуха, П. Р. Пелех 178-184
Температурне поле шару з волокнистого композитного матеріалу за умов дії зовнішнього теплового випромінювання PDF
Т. Л. Курницький, О. Р. Гачкевич 185-193
Longitudinal waves propagation in plates in the presence of transversal magnetic field PDF
S. V. Sarkisyan, A. L. Sargsyan 194-196
Числове розв’язання одновимірної задачі фільтраційної консолідації засолених ґрунтів в неізотермічному режимі PDF
А. П. Власюк, П. М. Мартинюк, О. Р. Фурсович 197-204


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.