Том 48, № 3

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Крайова задача для слабко нелінійних рівнянь із нерозв’язною відносно старшої похідної лінійною частиною PDF
Н. І. Білусяк, Б. Й. Пташник 7-15
Про оцінки спадання за часом розв’язків змішаної задачі для одного квазілінійного параболічного рівняння другого порядку PDF
О. М. Боценюк 16-23
Задача зі скісною похідною і задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь із виродженням PDF
І. Д. Пукальський 24-35
Один двосторонній аналог методу обернених ітерацій розв’язування нелінійних задач на власні значення PDF
Б. М. Подлевський 36-45
Зображення розв’язків нелінійних операторних рівнянь і систем у вигляді абстрактного вінерівського інтеграла PDF
О. С. Гаврилів 46-48
Точные неравенства для равноизмеримых перестановок функций из классов A_∞ PDF
Е. Ю. Леончик, Н. А. Малаксиано 49-53
Асимптотичне наближення розв’язків сингулярно збурених крайових задач конвективної гетеродифузії PDF
А. Я. Бомба, І. М. Присяжнюк 54-61
Вибір оптимальних режимів функціонування складних динамічних систем PDF
О. Д. Поліщук 62-67
Послідовнісний підхід до побудови узагальнених розв’язків крайових задач теорії пружності для ортотропного тіла PDF
Я. Й. Бурак, М. А. Сухорольський 68-74
Уточнения и дополнения к статье «Об одном методе получения интегральных преобразований с применением к построению точных решений краевых задач математической физики» PDF
Г. Я. Попов 75-81
Розрахунок квазістатичного термонапруженого стану напівбезмежних контактуючих тіл PDF
Н. О. Горечко, Р. М. Кушнір 82-87
Контакт пружного та жорсткого клинів з урахуванням тертя і зчеплення PDF
В. І. Острик 88-100
Пружна взаємодія двох півплощин за локального зсуву границь на ділянці міжконтактного просвіту PDF
Р. М. Мартиняк, Н. І. Маланчук, Б. Є. Монастирський 101-109
Тріщина, що виходить на лінію з’єднання двох різних анізотропних півплощин PDF
О. Ф. Кривий, К. М. Архипенко 110-116
Плоска деформація трансверсально-ізотропного шару періодичною системою жорстких гладких штампів PDF
І. А. Прокопишин, Д. Г. Хлєбніков 117-123
Вплив шорсткості контактуючих тіл на характер їх напруженого стану PDF
О. В. Максимук, А. О. Чернега 124-128
К теории скольжения с гладкими и сингулярными поверхностями нагружения PDF
Н. Ю. Швайко 129-137
Вплив кривини поверхні та способів закріплення підкладки на характер формування залишкових деформацій при високотемпературному напиленні покрить PDF
О. П. Гаврись, П. Р. Шевчук 138-146
Дослідження руйнування ортотропної півплощини з підкріпленням PDF
М. М. Кундрат 147-156
Числовий аналіз задач теплопровідності прямим методом граничних елементів PDF
І. І. Дияк, Н. П. Кухарська 157-161
Параметрична оптимізація ходи двоногого робота PDF
М. В. Демидюк, Б. А. Литвин, Б. М. Голуб 162-171


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.