Том 51, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст
  1-6

Статті

Зв'язок інтерполяційних інтегральних ланцюгових дробів з інтерполяційними гіллястими ланцюговими дробами
В. Л. Макаров, І. І. Демків 13-20
Умови енергодомінантності і спеціальний ортонормований базис Сена-Віттена
В. О. Пелих 21-28
О расщеплении линейных нестационарных систем дифференциальных уравнений
Ф. П. Григорян 29-35
Необмеженість розв'язків одного гіперболічного рівняння третього порядку
С. П. Лавренюк, О. Т. Панат 36-45
Чисельне розв'язування деяких двопараметричних задач на власні значення
Б. М. Подлевський 46-51
Термодинамические и статистические основы теории упруговязкопластического деформирования и упрочнения материалов
Л. П. Хорошун 52-68
Визначення ефективних характеристик в'язкопружного композита, релаксація компонентів якого описується експонентами різних дробових порядків
А. О. Камінський, М. Ф. Селіванов, Ю. О. Чорноіван 69-79
Тепловая неустойчивость слоистой вязкоупругой прямоугольной призмы при высокочастотном сдвиговом нагружении
Е. В. Доля, О. П. Червинко, И. К. Сенченков 80-89
Влияние физической нелинейности на резонансные колебания и диссипативный разогрев неупругих прямоугольных пластин
В. Г. Карнаухов, В. М. Сичко, А. С. Карпенюк 90-98
Эволюционное уравнение распространения поверхностных гравитационных волн при наличии донного возбуждения
И. Т. Селезов 99-104
Визначення хвильового поля усередині порожнистого конуса з вирізом уздовж твірної
Н. Д. Вайсфельд, Г. Я. Попов, С. Д. Саленко 105-111
Розв'язання осесиметричної задачі про вільні коливання п'єзокерамічних порожнистих циліндрів скінченної довжини методом сплайн-колокацій
О. Я. Григоренко, Т. Л. Єфімова, І. А. Лоза 112-120
Задача термоелектромагнітопружності для п'єзоелектричного/п'єзомагнітного біматеріалу з міжфазною тріщиною
В. В. Лобода, Т. В. Ходанен 121-132
Деформація кругового циліндра змінної жорсткості в магнітному полі в геометрично нелінійній постановці
Л. В. Мольченко, І. І. Лоос 133-138
О соотношениях электромагнетизма в международной и гауссовой системах единиц
М. О. Шульга 139-144
Напружено-деформований стан і стійкість полімерних труб зі стільниковою стінкою
О. В. Максимук, Н. М. Щербина, Р. М. Махніцький, Н. В. Гануліч 145-151
Визначення напружень і переміщень у тонкому кільцевому диску під дією діаметрального стиску
Ю. В. Токовий, К.-М. Ханг, Ч.-Ч. Ма 152-162
Термопружний контакт півпросторів, що мають однакові термічні дистортивності, за наявності теплопроникного міжповерхневого просвіту
Р. М. Мартиняк, К. А. Чумак 163-175
Influence of initial stresses on fracture of composite materials containing interacting cracks
V. L. Bogdanov 176-185
Фрагменти теорії нанотранзисторів: перемикання плоскої поперечної гіперзвукової хвилі в нелінійно пружних нанокомпозитних матеріалах
Я. Я. Рущицький 186-192
Mathematical modeling of fractional reaction-diffusion systems with different order time derivatives
B. Y. Datsko, V. V. Gafiychuk 193-201
Деякі проблеми математичного моделювання в термомеханіці тіл різної прозорості за теплового опромінення
О. Р. Гачкевич, Р. Ф. Терлецький, М. Б. Брухаль 202-219
Биомеханика зубочелюстной системы человека
Ю. И. Няшин, Е. Ю. Симановская, В. А. Лохов, В. М. Тверье 220-224


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.