Визначення хвильового поля усередині порожнистого конуса з вирізом уздовж твірної

Н. Д. Вайсфельд, Г. Я. Попов, С. Д. Саленко

Анотація


Метою дослідження є визначення хвильового поля усередині частини конічної області, яка заповнена акустичним середовищем, що піддається впливу не­стаціонарного тиску. Метод розв'язування базується на дискретизації зада­чі за часом шляхом заміни другої похідної різницевою схемою та викорис­танні нових інтегральних перетворень за іншими змінними. Отримано ре­курентний за часом розв'язок задачі та проведено обчислення хвильового по­ля для різних геометричних параметрів області.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.