Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 51, № 4 Застосування методу граничних елементів до аналізу антиплоскої деформації анізотропних тіл із тонкостінними структурами Анотація
Г. Т. Сулим, Я. М. Пастернак
 
Том 45, № 2 Застосування методу колокації до розв’язування рівнянь дифузійного типу з нелокальними граничними умовами Анотація
Ю. З. Повстенко, С. Б. Деркач
 
Том 53, № 3 Застосування методу прямого вирізування до розв’язування задачі поздовжнього зсуву клина з тонкими неоднорідностями довільної орієнтації Анотація   PDF
К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим
 
Том 47, № 3 Застосування методу функцій Ґріна до визначення термопружного стану шаруватих трансверсально-ізотропних сферичних тіл Анотація
Б. В. Процюк
 
Том 56, № 4 Застосування модифікованого методу граничних елементів до задач теорії пружності кусково-однорідних анізотропних середовищ Анотація   PDF
М. В. Лавренюк
 
Том 50, № 2 Застосування мультисіткового ітераційного методу на штучних нейромережах до стаціонарних задач адвекції-дифузії Анотація   PDF
Н. М. Щербина, В. М. Трушевський
 
Том 45, № 2 Застосування одного агрегаційно-ітеративного методу до крайових задач Анотація
Б. А. Шувар, Л. П. Костишин
 
Том 45, № 4 Застосування узагальненої схеми відокремлення змінних для опису самоспряжених розширень мінімального оператора Анотація
П. І. Каленюк, З. М. Нитребич
 
Том 47, № 1 Застосування числово-аналітичного методу до розв’язування крайових задач з примежовим шаром Анотація   PDF
Н. М. Щербина
 
Том 48, № 2 Зауваження до подібності наборів матриць Анотація   PDF
Б. З. Шаваровський
 
Том 45, № 1 Зауваження до умов скінченності λ-типу цілої функції Анотація
Я. В. Васильків
 
Том 46, № 4 Збіжність гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами та їх парних частин Анотація   PDF
Т. М. Антонова
 
Том 47, № 3 Збіжність двовимірного неперервного $\it{g}$-дро­бу Анотація
С. М. Возна
 
Том 60, № 2 Збіжність методу Ньютона – Курчатова за слабких умов Анотація   PDF
С. М. Шахно, Г. П. Ярмола
 
Том 52, № 3 Збіжність неточних різницевих методів при уза­галь­не­них умо­вах Ліпшиця Анотація   PDF
С. М. Шахно
 
Том 52, № 3 Збіжність паралельної схеми Ней­ма­на ме­то­ду де­ком­позиції області для задач кон­так­ту без тер­тя де­кіль­кох пруж­них тіл Анотація   PDF
І. І. Дияк, І. І. Прокопишин
 
Том 45, № 4 Збіжність розвинення відношення функцій Лаурічелли $F_D$ у гіллястий ланцюговий дріб Анотація
Н. П. Гоєнко
 
Том 54, № 3 Збудження згинних коливань прямокутної пластинки метал–п’єзокераміка нестаціонарним електричним сигналом Анотація   PDF
І. В. Янчевський
 
Том 60, № 2 Зв'язані задачі контактної взаємодії Анотація   PDF
В. І. Кузьменко, С. О. Плашенко
 
Том 51, № 3 Зв'язок інтерполяційних інтегральних ланцюгових дробів з інтерполяційними гіллястими ланцюговими дробами Анотація
В. Л. Макаров, І. І. Демків
 
Том 55, № 1 Зведення тривимірної задачі теорії пружності для суцільного скінченного циліндра до розв'язання систем лінійних алrебричних рівнянь Анотація   PDF
Ю. В. Токовий
 
Том 56, № 2 Звукоизоляционные свойства одномерной трехслойной пластины Анотація   PDF
Л. А. Игумнов, Н. А. Локтева, В. Н. Паймушин, Д. В. Тарлаковский
 
Том 59, № 1 Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їх берегів і за наявності пластичних зон біля їх вершин Анотація   PDF
В. К. Опанасович, М. С. Слободян
 
Том 54, № 4 Згин зосередженими моментами пластини Рейсснера з наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів Анотація   PDF
В. К. Опанасович, І. М. Яцик, Г. Т. Сулим
 
Том 50, № 1 Згин кусково-однорідної пластини з тріщиною на прямолінійній межі поділу матеріалів з урахуванням контакту її берегів Анотація   PDF
В. К. Опанасович, Б. С. Слободян
 
Том 57, № 4 Згин частково опертої круглої пластинки Анотація   PDF
В. І. Острик, А. Ф. Улітко
 
Том 1 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 2 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 3 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 4 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 5 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 6 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 9 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 7 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 8 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 11 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 10 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 12 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 13 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 14 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 15 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 16 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 17 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 18 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 19 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 20 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 21 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 57, № 1 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 57, № 2 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 57, № 3 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 57, № 4 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 56, № 1 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 56, № 2 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 56, № 3 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 56, № 4 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 55, № 4 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 58, № 1 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 55, № 3 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 55, № 2 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 55, № 1 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 54, № 1 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 54, № 2 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 54, № 3 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 54, № 4 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 53, № 1 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 53, № 2 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 53, № 3 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 53, № 4 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 52, № 1 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 52, № 2 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 52, № 3 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 52, № 4 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 51, № 1 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 51, № 2 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 58, № 2 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 51, № 3 Зміст Анотація
Редакційна Колегія
 
Том 51, № 4 Зміст Анотація
Редакційна Колегія
 
Том 58, № 3 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 58, № 4 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 59, № 1 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 50, № 1 Зміст Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
649 - 729 з 2354 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>