Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 52, № 4 Задачі стаціонарної тепло­про­від­ності і тер­мо­пруж­ності для тіла з тепло­про­ник­ним дисковим включенням (тріщиною) Анотація   PDF
Г. С. Кіт, О. П. Сушко
 
Том 51, № 4 Задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з тепловиділенням на круговій області (тріщині) Анотація
Г. С. Кіт
 
Том 48, № 2 Задачі типу «фільтрація–конвекція» у тризв’язних областях із крайовими умовами осереднення Анотація   PDF
А. Я. Бомба, І. М. Присяжнюк
 
Том 47, № 2 Задача без початкових умов для гіперболічної системи першого порядку Анотація   PDF
Н. І. Гузіль, С. П. Лавренюк
 
Том 52, № 1 Задача без початкових умов для нелінійного ультрапараболічного рівняння з виродженням Анотація   PDF
Н. П. Процах
 
Том 7 Задача гидроакустики для упругого тела вращения Анотація   PDF
А. П. Поддубняк, Я. С. Подстригач, Д. В. Грилицкий
 
Том 47, № 4 Задача Діріхле для лінійного стохастичного рівняння параболічного типу з неперервними збуреннями Анотація   PDF
Г. М. Перун
 
Том 45, № 2 Задача Діріхле для сингулярних еліптичних рівнянь Анотація
І. Д. Пукальський
 
Том 56, № 1 Задача Діріхле для стаціонарних анізотропних інтегро-диференціальних рівнянь вищих порядків зі змінними показниками нелінійності Анотація   PDF
М. М. Бокало, О. В. Доманська
 
Том 56, № 3 Задача Діріхле – Неймана у смузі для гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами Анотація   PDF
Б. Й. Пташник, С. М. Репетило
 
Том 57, № 2 Задача Діріхле–Неймана для систем гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами Анотація   PDF
Б. Й. Пташник, С. М. Репетило
 
Том 66, № 1-2 Задача з імпульсним впливом для $\vec{2b}$-параболічного рівняння з виродженням Анотація
I. D. Pukal’s’kyi, B. O. Yashan
 
Том 46, № 4 Задача з інтегральними умовами для лінійних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами Анотація   PDF
М. М. Симотюк, О. М. Медвідь
 
Том 50, № 1 Задача з інтегральними умовами для лінійних систем рівнянь із частинними похідними Анотація   PDF
О. М. Медвідь, М. М. Симотюк
 
Том 57, № 3 Задача з інтегральними умовами за часом для параболічних за Шиловим систем рівнянь Анотація   PDF
А. М. Кузь
 
Том 56, № 4 Задача з інтегральними умовами за часом для системи рівнянь динамічної теорії пружності Анотація   PDF
А. М. Кузь, Б. Й. Пташник
 
Том 53, № 4 Задача з інтегральною умовою для рівняння із частинними похідними першого порядку за часом Анотація   PDF
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич
 
Том 54, № 1 Задача з вільною межею для двовимірного параболічного рівняння Анотація   PDF
М. І. Іванчов
 
Том 45, № 4 Задача з вільною межею для рівняння дифузії в прямокутнику Анотація
М. І. Іванчов
 
Том 47, № 2 Задача з косою похідною для сингулярних еліптичних рівнянь Анотація   PDF
І. Д. Пукальський
 
Том 52, № 1 Задача з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами Анотація   PDF
О. Д. Власій
 
Том 47, № 4 Задача з нелокальними умовами для слабко нелінійних рівнянь зі змінними коефіцієнтами в головній частині оператора Анотація   PDF
О. Д. Власій, Т. П. Гой, Б. Й. Пташник
 
Том 51, № 4 Задача з нелокальною двоточковою умовою за часом для однорідного рівняння із частинними похідними нескінченного порядку за просторовими змінними Анотація
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич
 
Том 55, № 4 Задача з неоднорідною інтегральною часовою умовою для рівняння із частинними похідними першого порядку за часом та нескінченного порядку за просторовими змінними Анотація   PDF
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич, У. Б. Ярка
 
Том 54, № 4 Задача з однорідною інтегральною умовою для неоднорідного рівняння із частинними похідними Анотація   PDF
П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич
 
Том 46, № 3 Задача з періодичними за часовою змінною умовами для слабко нелінійних гіперболічних рівнянь Анотація   PDF
В. М. Поліщук, Б. Й. Пташник
 
Том 47, № 4 Задача з розподіленими даними для рівнянь із частинними похідними Анотація   PDF
М. М. Симотюк, О. М. Медвідь
 
Том 48, № 3 Задача зі скісною похідною і задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь із виродженням Анотація   PDF
І. Д. Пукальський
 
Том 47, № 4 Задача Кошi для параболічних рiвнянь зі степеневими виродженнями Анотація   PDF
І. Д. Пукальський
 
Том 46, № 3 Задача Коші для $\vec{2b}$-па­­раболічних систем із виродженням на по­чат­ко­­вій гіперплощині Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський
 
Том 50, № 3 Задача Коші для деяких вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, В. В. Лаюк
 
Том 64, № 2 Задача Коші для нерівномірно параболічних рівнянь зі степеневими особливостями Анотація   PDF
I. D. Pukal’s’kyi
 
Том 54, № 3 Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку з імпульсною дією Анотація   PDF
В. М. Лучко
 
Том 51, № 1 Задача Коші для параболічного рівняння вищого порядку з імпульсною дією Анотація   PDF
В. М. Лучко
 
Том 53, № 1 Задача Коші для рівняння Фоккера – Планка – Колмогорова багатовимірного нормального марковського процесу Анотація   PDF
С. Д. Івасишен, Г. С. Пасічник
 
Том 48, № 1 Задача Коші для сингулярних параболічних рівнянь Анотація   PDF
І. Д. Пукальський
 
Том 15 Задача Коши для уравнения Лапласа в бесконечном n+1-мерном слое Анотація   PDF
А. П. Поддубняк, В. Ф. Емец
 
Том 65, № 1-2 Задача лінійного спряження з багатоточковими умовами у випадку кратних вузлів для строго гіперболічних однорідних рівнянь високого порядку Анотація   PDF
I. Ya. Savka, I. R. Tymkiv
 
Том 52, № 1 Задача Николетти для системы дифференциальных уравнений дробного порядка Анотація   PDF
А. В. Голушков
 
Том 44, № 4 Задача поширення пружного збурення у деформованому континуумі Анотація
В. Ф. Чекурін, О. З. Кравчишин
 
Том 65, № 3-4 Задача про визначення джерела з невідомими функціями у рівнянні дробової дифузії Анотація
H. P. Lopushanska, O. M. Myaus, O. V. Pasichnyk
 
Том 44, № 4 Задача про визначення напружень у пружному просторі з двома клиноподібними розрізами, розміщеними в одній площині Анотація
А. Ф. Улітко, А. В. Ловейкін
 
Том 59, № 2 Задача про осесиметричне кручення багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами Анотація   PDF
Н. М. Антоненко
 
Том 1 Задача теории упругости для среды с заданным полем тензора дисторсий Анотація   PDF
В. К. Ганулич
 
Том 50, № 3 Задача теплопровідності з вільною межею, яка вироджується у початковий момент часу Анотація   PDF
М. І. Іванчов
 
Том 1 Задача теплопроводности для облучаемых многослойных оболочек Анотація   PDF
Ю. А. Чернуха
 
Том 55, № 2 Задача термовязкоупругости для кусочно-однородной анизотропной пластинки Анотація   PDF
С. А. Калоеров, О. А. Петренко
 
Том 51, № 3 Задача термоелектромагнітопружності для п'єзоелектричного/п'єзомагнітного біматеріалу з міжфазною тріщиною Анотація
В. В. Лобода, Т. В. Ходанен
 
Том 60, № 2 Задача термопружності для циліндра з тонким багатошаровим покриттям Анотація   PDF
В. А. Шевчук
 
Том 56, № 4 Задача термоупругости для ортотропной пластинки-полосы переменной толщины при учете поперечного сдвига Анотація   PDF
Р. М. Киракосян, С. П. Степанян
 
Том 21 Задача термоупругости для полосы-пластинки, нагреваемой движущимся источником тепла Анотація   PDF
А. Н. Кулик
 
Том 7 Задача термоупругости для полубесконечной пластинки, нагреваемой движущимся с переменной скоростью линейным источником тепла Анотація   PDF
Ф. М. Семерак
 
Том 17 Задача типа Дирихле для гиперболических уравнений с постоянными коэффициентами Анотація   PDF
В. В. Фиголь
 
Том 2 Задача типа Дирихле для системы гиперболических уравнений с постоянными коэффициентами Анотація   PDF
Б. И. Пташник
 
Том 45, № 1 Задача Фур’є для параболічних рівнянь з нелокальною граничною умовою Анотація
М. М. Бокало, В. М. Дмитрів
 
Том 57, № 3 Задача электровязкоупругости для многосвязных пластинок Анотація   PDF
С. А. Калоеров, А. А. Самодуров
 
Том 8 Задачи Дирихле и Неймана для одного класса вырождающихся параболических уравнений Анотація   PDF
И. Д. Пукальский
 
Том 15 Задачи нестационарной теплопроводности для полосы и слоя с трещинами Анотація   PDF
О. В. Побережный
 
Том 52, № 2 Залишкові напруження в ортотропній ци­лінд­рич­ній оболонці, зумовлені лінійною несумісністю деформацій Анотація   PDF
В. Ф. Чекурін, Л. М. Сеньків
 
Том 51, № 1 Залишковий напружено-деформований стан сталевого диска при імпульсному тепловому опроміненні Анотація   PDF
Я. О. Жук, І. К. Сенченков, О. В. Бойчук
 
Том 48, № 4 Занурення напівгруп у нільпотентно-породжені напівгрупи Анотація   PDF
О. В. Гутік, Ю. М. Лівач
 
Том 45, № 1 Занурення топологічних напівгруп Анотація
О. В. Гутік, К. П. Павлик
 
Том 50, № 4 Застосування line-spring model для дослідження оболонки довільної кривини з внутрішньою тріщиною Анотація   PDF
К. М. Довбня, В. В. Яртемик
 
Том 46, № 4 Застосування багатовимірного аналогу теореми Ворпіцького до дослідження збіжності розвинень гіпергеометричних функцій Лаурічелли у гіллясті ланцюгові дроби Анотація   PDF
Н. П. Гоєнко
 
Том 60, № 2 Застосування варіаційного методу однорідних розв'язків для оптимального керування осесиметричним термопружним станом циліндра Анотація   PDF
В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі
 
Том 61, № 1 Застосування варіаційного методу однорідних розв’язків для визначення осесиметричних залишкових напружень у скінченному циліндрі Анотація   PDF
В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі
 
Том 54, № 1 Застосування гамільтонового формалізму в теорії типу Тимошенка коливань пластин Анотація   PDF
М. О. Шульга
 
Том 48, № 2 Застосування дискретних рядів Фур’є до розв’язання крайових задач статики пружних тіл неканонічної форми Анотація   PDF
Я. М. Григоренко, Л. С. Рожок
 
Том 49, № 3 Застосування методу інваріантного занурення до розв’язування нелінійних контактних задач Анотація   PDF
Г. І. Калита, О. В. Максимук, М. В. Марчук
 
Том 51, № 4 Застосування методу граничних елементів до аналізу антиплоскої деформації анізотропних тіл із тонкостінними структурами Анотація
Г. Т. Сулим, Я. М. Пастернак
 
Том 45, № 2 Застосування методу колокації до розв’язування рівнянь дифузійного типу з нелокальними граничними умовами Анотація
Ю. З. Повстенко, С. Б. Деркач
 
Том 53, № 3 Застосування методу прямого вирізування до розв’язування задачі поздовжнього зсуву клина з тонкими неоднорідностями довільної орієнтації Анотація   PDF
К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим
 
Том 47, № 3 Застосування методу функцій Ґріна до визначення термопружного стану шаруватих трансверсально-ізотропних сферичних тіл Анотація
Б. В. Процюк
 
Том 56, № 4 Застосування модифікованого методу граничних елементів до задач теорії пружності кусково-однорідних анізотропних середовищ Анотація   PDF
М. В. Лавренюк
 
Том 50, № 2 Застосування мультисіткового ітераційного методу на штучних нейромережах до стаціонарних задач адвекції-дифузії Анотація   PDF
Н. М. Щербина, В. М. Трушевський
 
Том 45, № 2 Застосування одного агрегаційно-ітеративного методу до крайових задач Анотація
Б. А. Шувар, Л. П. Костишин
 
Том 45, № 4 Застосування узагальненої схеми відокремлення змінних для опису самоспряжених розширень мінімального оператора Анотація
П. І. Каленюк, З. М. Нитребич
 
Том 63, № 2 Застосування узагальненого методу власних коливань до розв’язання задач розсіювання на наноструктурах Анотація   PDF
M. I. Andriychuk, M. M. Voitovych, V. P. Tkachuk
 
Том 65, № 3-4 Застосування фізично-поінформованих нейромереж до розв’язання динамічних задач теорії пружності Анотація
O. S. Lymarchenko, M. V. Lavreniuk
 
Том 47, № 1 Застосування числово-аналітичного методу до розв’язування крайових задач з примежовим шаром Анотація   PDF
Н. М. Щербина
 
Том 48, № 2 Зауваження до подібності наборів матриць Анотація   PDF
Б. З. Шаваровський
 
649 - 729 з 2555 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>