Том 60, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Збіжність методу Ньютона – Курчатова за слабких умов PDF
С. М. Шахно, Г. П. Ярмола 7-13
Дослідження галуження розв'язків задач синтезу випромінюючих систем з плоским розкривом за заданою амплітудною діаграмою напрямленості PDF
П. О. Савенко, М. Д. Ткач 14-31
Нелокальна багатоточкова за часом задача для параболічних рівнянь із виродженням PDF
І. Д. Пукальський, Б. О. Яшан 32-40
Про подільність із залишком матриць над областю головних ідеалів PDF
В. М. Прокіп 41-50
Обґрунтування теорії Калуци – Клейна в рамках 4-вимірної геометрії Рімана – Картана PDF
Дмитро Олександрович Дзякович 51-56
Узагальнення методу Коші – Пуассона і побудова рівнянь типу Тимошенка PDF
І. Т. Селезов 57-65
Резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої в'язкопружної балки з п'єзоактуаторами при врахуванні деформації зсуву PDF
І. Ф. Киричок, Я. О. Жук, Т. В. Карнаухова 66-74
Зв'язані задачі контактної взаємодії PDF
В. І. Кузьменко, С. О. Плашенко 75-84
Вплив залишкових зварних напружень на граничну рівновагу трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації PDF
Б. І. Кіндрацький, Т. М. Николишин, Ю. В. Пороховський 85-91
Investigation of idealized virus capsid model with the dynamic elasticity apparatus PDF (English)
Z. Zhuravlova, D. Nerukh, V. Reut, N. Vaysfel'd 92-104
Застосування варіаційного методу однорідних розв'язків для оптимального керування осесиметричним термопружним станом циліндра PDF
В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі 105-116
Задача термопружності для циліндра з тонким багатошаровим покриттям PDF
В. А. Шевчук 117-129
Розв'язок задачі теплопровідності для трансверсально- ізотропного кусково-однорідного простору з двома круговими включеннями PDF
О. Ф. Кривий, Ю. О. Морозов 130-141


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.