Вплив залишкових зварних напружень на граничну рівновагу трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації

Б. І. Кіндрацький, Т. М. Николишин, Ю. В. Пороховський

Анотація


Пружно-пластичну задачу про граничну рівновагу трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з внутрішньою поздовжньою плоскою тріщиною довільної конфігурації, що знаходиться у полі залишкових напружень, зведено до задачі про пружну рівновагу такої ж оболонки з наскрізною тріщиною невідомої довжини. Цю задачу зведено до системи нелінійних сингулярних інтегральних рівнянь. Запропоновано алгоритм числового розв'язування отриманої системи сумісно з умовами пластичності та умовами обмеже­ності напружень.

Кіндрацький Б. І., Николишин Т. М., Пороховський Ю. В. Вплив залишкових зварних напружень на граничну рівновагу трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2017. – 60, № 2. – С. 85–91.

Translation: Kindrats’kyi B. І., Nykolyshyn Т. М., Porokhovs’kyi Y. V. Influence of residual welding stresses on the limit equilibrium of a transversely isotropic cylindrical shell with internal crack of any configuration // J. Math. Sci. – 2019. – 243, No. 1. – P. 101–110. – https://doi.org/10.1007/s10958-019-04529-x


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.