Investigation of idealized virus capsid model with the dynamic elasticity apparatus

Z. Zhuravlova, D. Nerukh, V. Reut, N. Vaysfel'd

Анотація


The three-dimensional dynamic theory of elasticity is applied to investigate the mechanical properties of virus capsid. The idealized model of the virus is based on the 3D boundary-value problem of mathematical physics formulated in spherical coordinate system for the steady-state oscillation process. The virus is modeled as a hollow elastic sphere filled by acoustic medium and is located in different acoustic medium. The stated boundary-value problem is solved with the help of the integral transform method and method of the discontinuous solutions. As a result, the exact solution of the problem is obtained. The numerical calculations of the virus elastic characteristics are carried out.

Тривимірну динамічну теорію пружності застосовано при дослідженні механіч­них властивостей вірусу капсиду. Ідеалізована модель вірусу базується на триви­мірній крайовій задачі математичної фізики, що сформульована у сферичній сис­темі координат для усталених коливань. Вірус моделюється порожнистою пружною сферою, заповненою деяким акустичним середовищем і оточеною іншим акустичним середовищем. Крайову задачу розв'язано за допомогою методу інтег­ральних перетворень в методу розривних розв'язків. Отримано точний розв'язок задачі. Виконано обчислення пружних характеристик вірусу.

Zhuravlova Z., Nerukh D., Reut V., Vaysfel’d N. Investigation of idealized virus capsid model with the dynamic elasticity apparatus // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2017. – 60, № 2. – С. 92–104.

Translation: Zhuravlova Z., Nerukh D., Reut V., Vaysfel’d N. Investigation of an idealized virus capsid model by the dynamic elasticity apparatus // J. Math. Sci. – 2019. – 243, No. 1. – P. 111–127. – https://doi.org/10.1007/s10958-019-04530-4


Повний текст: PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.