Том 59, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Розвиток теорії гіллястих ланцюгових дробів у 1996-2016 роках PDF
Д. І. Боднар, Х. Й. Кучмінська 7-18
Інтегральна задача для рівняння з частинними похідними високого порядку в необмеженій смузі PDF
П. І. Каленюк, З. М. Нитребич, Г. Кудук, М. М. Симотюк 19-27
Про класичні фундаментальні розв’язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних PDF
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський 28-42
Про збіжність одного двовимірного узагальнення неперервного g-дробу PDF
Х. Й. Кучмінська 43-49
Абстрактний інтерполяційний дріб типу Тіле PDF
В. Л. Макаров, І. І. Демків 50-57
Узагальнений оператор Бесселя-Струве та деякі його властивості PDF
Ю. С. Лінчук 58-66
Нелокальна обернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності PDF
Н. Є. Кінаш 67-76
Нелокальна крайова задача для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю у просторах рядів Діріхле – Тейлора з фіксованим спектром PDF
Володимир Степанович Ільків, Наталія Ігорівна Страп 77-85
Про розв’язки коливного типу зліченних диференціальних систем із повільно змінними параметрами PDF
С. А. Щоголев, В. В. Джашитова 86-93
Групова класифікація одного класу рівнянь Колмогорова з залежними від часу коефіцієнтами PDF
Василь Васильович Давидович 94-100
Побудова та дослідження наближення третього порядку розв’язку рівняння теплопровідності тонких пологих оболонок за допомогою поліномів Лежандра при стаціонарному теплообміні PDF
К. М. Довбня, О. Д. Дундар 101-108
Задача про осесиметричне кручення багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами PDF
Н. М. Антоненко 109-115
Дослідження повзучості та пошкоджуваності порожнистого циліндра на основі просторової та уточненої оболонкової моделей PDF
О. З. Галішин, О. О. Золочевський, С. М. Склепус 116-124
Дифракція хвилі Релея на податливому включенні у пружному півпросторі PDF
В. З. Станкевич, І. О. Бутрак, І. Я. Жбадинський 125-131
Гладкий контакт напівнескінченного штампа із заокругленим краєм і пружної смуги PDF
Т. В. Клімчук, В. І. Острик 132-141
Построение решения задачи устойчивости стержня с произвольными непрерывными параметрами PDF
Юрій Сергійович Крутій 142-151
Вибір інформативних параметрів входу для інверсних нейромережевих моделей спостережуваних систем PDF
Н. І. Ободан, Н. А. Гук, О. С. Магас 152-160


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.