Задача з нелокальною двоточковою умовою за часом для однорідного рівняння із частинними похідними нескінченного порядку за просторовими змінними

П. І. Каленюк, І. В. Когут, З. М. Нитребич

Анотація


Виділено клас однозначної розв'язності задачі з нелокальною крайовою умовою для однорідного рівняння із частинними похідними першого порядку за ча­сом і нескінченного порядку за просторовими змінними зі сталими комплекс­ними коефіцієнтами. У класі квазіполіномів спеціального вигляду вказано формули для побудови розв'язку задачі, які потребують скінченної кількості операцій диференціювання аналітично заданих функцій. За умови існування неєдиного розв'язку задачі вказано алгоритм побудови її часткового розв'язку.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.