Том 50, № 1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Апроксимаційна формула у вигляді приєднаного неперервного дробу PDF
С. М. Возна, Х. Й. Кучмінська 7-15
Про інваріантні оператори низьковимірних неспряжених підалгебр алгебри Лі групи Пуанкаре P(1,4) PDF
В. М. Федорчук, В. І. Федорчук 16-23
Стійкість задачі з нелокальними крайовими умовами для гіперболічних рівнянь PDF
В. М. Поліщук 24-31
Задача з інтегральними умовами для лінійних систем рівнянь із частинними похідними PDF
О. М. Медвідь, М. М. Симотюк 32-39
Змішана задача для анізотропного рівняння третього порядку PDF
Н. П. Процах 40-53
Ітераційний метод почергових наближень до власних значень нелінійних спектральних задач PDF
Б. М. Подлевський 54-63
New type of instability in fractional reaction-diffusion systems PDF (English)
V. V. Gafiychuk, B. Y. Datsko 64-70
Синтез випромінюючих систем за заданою амплітудною діаграмою напрямленості за наявності обмежень на джерела випромінювання PDF
П. О. Савенко, М. Д. Ткач 71-81
Плоска симетрична задача про удар твердого циліндричного тіла по поверхні каверни при суперкавітаційному обтіканні PDF
В. Д. Кубенко, О. В. Гавриленко 82-90
Распространение нелинейных волновых пакетов при околокритических волновых числах в двухслойной жидкости конечной глубины PDF
И. Т. Селезов, О. В. Авраменко, Ю. В. Гуртовый 91-97
Про вплив пружної основи на поширення гармонічних хвиль в ортотропній циліндричній оболонці PDF
П. З. Луговий, І. Ю. Подільчук, К. Г. Головко 98-106
Електро-осмотичні течії в’язкої рідини в прямокутній порожнині PDF
В. В. Мелешко, О. А. Гуржій, Е. М. Безим'янна 107-116
Метод R-функцій у задачах досліджень геометрично нелінійних коливань пологих оболонок PDF
Л. В. Курпа, Г. В. Пільгун 117-124
Дослідження гармонічних коливань сферичної оболонки з фізично нелінійного п’єзоелектричного матеріалу PDF
В. Г. Карнаухов, Я. В. Ткаченко, В. Ф. Зражевська 125-129
Взаємодія тріщин у пружному тілі, що омивається рідиною, за гармонічних навантажень PDF
В. З. Станкевич 130-135
Динамічна концентрація напружень в околі заглибленого тонкого прямолінійного включення низької жорсткості в умовах антиплоскої деформації PDF
Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. В. Пороховський 136-139
Асимптотики полів напружень і переміщень у клинових системах при плоскому напруженому стані PDF
Г. Т. Сулим, М. І. Махоркін 140-148
Ефект межового шару за деформування границі пружного півпростору довільним нормальним навантаженням PDF
А. Я. Ващишин 149-160
Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень відриву у біматеріальному тілі з еліптичною тріщиною під нестаціонарним навантаженням PDF
І. Я. Жбадинський 161-167
Згин кусково-однорідної пластини з тріщиною на прямолінійній межі поділу матеріалів з урахуванням контакту її берегів PDF
В. К. Опанасович, Б. С. Слободян 168-177
Акустико-емісійне визначення розмірів графітового включення, що руйнується PDF
В. Р. Скальський, О. М. Сергієнко, Ю. С. Окрепкий 178-185

Хроніка та інформація

До 70-річчя Василя Кириловича Романка PDF
  186-187
До 60-річчя Петра Івановича Каленюка PDF
  188-189


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.