Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень відриву у біматеріальному тілі з еліптичною тріщиною під нестаціонарним навантаженням

І. Я. Жбадинський

Анотація


Розглянуто симетричну задачу про нестаціонарне нормальне навантаження поверхонь еліптичної тріщини, розташованої перпендикулярно до міжматеріальної поверхні ідеально з'єднаних пружних півпросторів. З урахуванням умов контакту півпросторів та умов навантаження на тріщині задачу зведено до граничного інтегрального рівняння відносно функції розкриття дефекту в спектральній області зображень Фур'є за часом. Розв'язання рівняння проводиться за допомогою методу відображень і чисельного відтворення оригіналів. Для різних часових профілів навантажень, ексцентриситетів тріщини та співвідношень між модулями пружності складових частин тіла встановлено залежності коефіцієнтів інтенсивності напружень в околі тріщини від часу, а у випадку усталеного процесу – від хвильового числа.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.