Динамічна концентрація напружень в околі заглибленого тонкого прямолінійного включення низької жорсткості в умовах антиплоскої деформації

Я. І. Кунець, В. В. Матус, В. В. Пороховський

Анотація


Досліджуються нестаціонарні напруження поблизу країв прямолінійного тонкого тунельного включення змінної товщини та низької жорсткості, що знаходиться у пружному півпросторі паралельно до поверхні. Пружна система перебуває в умовах поздовжнього зсуву при дії на неї імпульсу SH-хвиль. Методика дослідження ґрунтується на використанні інтегрального перетворення Фур'є за часом, методу сингулярних інтегральних рівнянь і методу ортогональних многочленів.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.