Том 53, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Інваріантні келерові структури на кодотичних розшаруваннях редуктивних просторів PDF
І. В. Микитюк 7-16
Основы теории двумерных бесконечных систем алгебраических уравнений PDF
Г. Я. Попов 17-27
Оцінка локальної похибки дробово-раціональних багатокрокових методів зі змінним кроком інтегрування PDF
Р. В. Слоньовський, Р. Р. Столярчук 28-36
Оцінка допустимості дефектів типу кільцевих тріщин у зоні зварних монтажних швів магістральних трубопроводів PDF
В. А. Осадчук, Ю. В. Банахевич 37-45
Дуальний метод граничних елементів для задач теорії тонких включень PDF
Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим 46-57
Дослідження впливу типу дефекту та умов його взаємодії з матрицею на розсіяне ним хвильове поле за антиплоскої деформації PDF
О. В. Литвин, В. Г. Попов 58-67
Загальний підхід до розробки математичних моделей неруйнівного контролю напружень. І. Методологічне та фізичне обґрунтування і кінематична модель PDF
І. Б. Прокопович 68-75
Контактна взаємодія циліндричних оболонок різної довжини PDF
О. В. Максимук, Н. М. Щербина 76-83
Осесиметрична задача про відшарування пружного півпростору від жорсткої основи за дії точкового джерела охолодження PDF
Б. Є. Монастирський, М. М. Микитин 84-93
Вплив граничних умов і температури дисипативного розігріву на активне демпфування вимушених осесиметричних резонансних згинальних коливань круглих в’язкопружних пластин за допомогою п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів PDF
І. Ф. Киричок, Т. В. Карнаухова 94-107
Термомеханічна поведінка частково прозорих тіл з порожнинами за теплового опромінення PDF
О. Р. Гачкевич, О. Б. Гуменчук, М. Гаєк 108-121
Моделювання термопружних процесів в неоднорідних анізотропних оболонках з початковими деформаціями PDF
Р. М. Кушнір, М. М. Николишин, У. В. Жидик, В. М. Флячок 122-136
Методика розрахунку неусталених температурних напружень у термочутливому півпросторі PDF
В. С. Попович, Н. О. Горечко 137-146
Теплопередача під час ковзання плоскопаралельного шару по основі PDF
О. О. Євтушенко, М. Куцей 147-155
Решение трехмерной граничной задачи для дробно-дифференциального уравнения теплопроводности PDF
Л. А. Фильштинский, Т. В. Мукомел, Т. А. Киричек 156-160

Хроніка та інформація

До 80-річчя Ніни Опанасівни Вірченко PDF
  161-164


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.