Методика розрахунку неусталених температурних напружень у термочутливому півпросторі

В. С. Попович, Н. О. Горечко

Анотація


На основі моделі термочутливого тіла запропоновано аналітично-числову методику побудови розв’язку осесиметричної квазістатичної задачі термопружності для півпростору, який нагрівається миттєвим лінійним джерелом тепла та обмінюється теплом через обмежуючу поверхню шляхом конвективного теплообміну з навколишнім середовищем. За допомогою методу збурень задачу зведено до розв’язування послідовності крайових задач для рівнянь Пуассона, розв’язки яких з використанням розвинень за кратними інтегралами ймовірностей побудовано у вигляді швидкозбіжних рядів для кожного з наближень.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.