Том 66, № 1-2

DOI:

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст
  1-4

Статті

Classification of the posets of minmax types which are symmetric oversupercritical posets of the eighth order
V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina 5-15
Про трикутну форму поліноміальної матриці простої структури та її інваріанти відносно напівскалярної еквівалентності
B. Z. Shavarovskii 16-22
Про подільність із остачею многочленних матриць над довільним полем
V. M. Prokip, O. M. Mel’nyk, R. V. Kolyada 23-39
Про часткову попередню групову класифікацію певного класу (1+3)-вимірних рівнянь Монжа–Ампера. І. Одновимірні алгебри Лі
V. M. Fedorchuk, V. I. Fedorchuk 40-47
Гіперболічні системи Стокса третього порядку зі змінним показником нелінійності
O. M. Buhrii, N. V. Buhrii, O. T. Kholyavka 48-62
Задача з імпульсним впливом для $\vec{2b}$-параболічного рівняння з виродженням
I. D. Pukal’s’kyi, B. O. Yashan 63-72
Моделювання процесів дифузії у двофазній смузі з випадково розміщеними кульовими включеннями, зосередженими біля границь тіла. ІI. Кількісний аналіз
O. Yu. Chernukha, A. E. Chuchvara 73-84
Плоске потенціальне поле зовні симетричного прямокутного хрестаста
A. V. Loveikin 85-97
Термомагнітоелектропружність скінченних біматеріальних тіл за наявності сполучного прошарку високої теплопровідності та внутрішніх тонких неоднорідностей
H. T. Sulym, Ia. M. Pasternak, A. V. Vasylyshyn 98-117
Скінченноелементний аналіз концентрації напружень у тонких пластинах і циліндричних оболонках з круговим отвором, оточеним включенням із функціонально-ґрадієнтного матеріалу
E. L. Hart, B. I. Terokhin 118-128
Осесиметрична контактна задача за врахування сили тертя та зношування
O. I. Solyar 129-140
Відрив пружної вагомої смуги від жорсткої основи під дією нормальної зосередженої сили
V. I. Ostryk 141-157
3D analysis of the geometrically non­linear deformation of beams by the method of basic helical elements
I. V. Orynyak, K. A. Kulyk, R. V. Mazuryk 158-169
Тріщина скруту в біматеріалі з різнотипними крайовими умовами контакту на інтерфейсі
I. S. Zvizlo, N. V. Stankevych 170-177
Ітераційний метод визначення напруженого стану при дії хвилями на систему тріщин
V. G. Popov, O. I. Kyrylova 178-187
Mechanical response of a semi-infinite poroelastic cuboid to an external load
Z. Yu. Zhuravlova 188-205
Heuristic choice of the regularization parameter for optimal stabilization of the finite element approximations
R. H. Drebotiy, H. A. Shynkarenko 206-221
Порівняльний аналіз площі зовнішньої поверхні дентальних імплантатів
V. L. Bogdanov, O. Ya. Grigorenko, V. O. Malanchuk, G. V. Sorochenko, M. M. Tormakhov, I. M. Holubieva, O. I. Ostapko 222-229
Ідентифікація параметрів моделі інфекційного захворювання з урахуванням сорбційної терапії в умовах дифузійних збурень
S. V. Baranovsky, A. Ya. Bomba 230-241
Контактна взаємодія періодичного штампа довільної форми з пружною основою із двома коефіцієнтами постелі
O. V. Maksymuk, I. M. Vasylkiv, Yu. V. Sachuk 242-248
Розв’язування осесиметричних задач термопружності з використанням повних систем неортогональних функцій
V. P. Revenko 249-258
A hybrid numerical method for evaluating the building seismic protection based on digital twins
O. M. Trofymchuk, Iu. I. Kaliukh, Ya. O. Berchun, M. G. Marienkov, B. O. Khymenko, V. A. Tytarenko, V. V. Vapnichna 259-274


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.