Том 46, № 4

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Збіжність гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами та їх парних частин PDF
Т. М. Антонова 7-15
Ознаки збіжності та стійкості гіллястих ланцюгових дробів із від’ємними частинними чисельниками PDF
В. Р. Гладун 16-20
Оцінки швидкості збіжності інтерполяційного процесу на основі гіллястого ланцюгового дробу з нерівнозначними змінними PDF
О. Є. Баран 27-32
Оцінка швидкості збіжності ланцюгового дробу Nörlund’a PDF
О. С. Манзій 33-38
Про деякі області збіжності багато­ви­мірного $\it J$-дробу PDF
Р. І. Дмитришин 39-43
Застосування багатовимірного аналогу теореми Ворпіцького до дослідження збіжності розвинень гіпергеометричних функцій Лаурічелли у гіллясті ланцюгові дроби PDF
Н. П. Гоєнко 44-49
Ознаки збіжності матричних гіллястих ланцюгових дробів PDF
М. О. Недашковський 50-56
Про ефективність наближення функцій деякими типами інтерполяційних ланцюгових дробів PDF
М. М. Пагіря 57-64
Метод моментів зображення функції рядом та інтегралом PDF
М. М. Чип 65-72
Про функцію Вейля та екстремальні розширення напівгладкого звуження додатно визначеного оператора PDF
О. Я. Мильо, Г. М. Піпа, О. Г. Сторож 73-80
Аналог класичної приєднаної матриці над тілом з інволюцією PDF
І. І. Кирчей 81-91
Задача з інтегральними умовами для лінійних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами PDF
М. М. Симотюк, О. М. Медвідь 92-101
Про стабілізацію інтеграла Пуассона ультрапараболічних рівнянь PDF
Г. П. Малицька 102-109
Stability of generalized mean value type functional equation PDF (English)
W. Jabłoński, A. Pękala 110-113
Про диференціювання за зв’язаним тензорним аргументом PDF
І. Б. Прокопович 114-119
Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку PDF
М. В. Кутнів 120-129
Наближення розв’язків одного класу обернених крайових задач на конформні відображення у багатозв’язних областях з потенціалом керування PDF
А. Я. Бомба, Д. О. Пригорницький 130-137
Властивості розв’язку задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами PDF
Г. І. Сливка 138-144
Torsion of fiber-reinforced composite with cylindrical interface crack PDF (English)
B. Rogowski 145-153
Model of thermal fracture of concrete during laser irradiation
A. A. Yevtushenko, E. G. Ivanyk, K. Rożniakowski, I. M. Dobryansky, W. Wypych 154-161
Структурно-параметричний синтез металоконструкції модуля лінійного переміщення PDF
Б. І. Кіндрацький, Г. Т. Сулим 162-169
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2003 рік (том 46) PDF
  170-173


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.