Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 46, № 3 Багатовимірні узагальнення неперервних дробів Анотація   PDF
Д. І. Боднар
 
Том 45, № 4 Багатоточкова задача для лінійних систем рівнянь з частинними похідними Анотація
М. М. Симотюк
 
Том 54, № 1 Багатоточкова задача для параболічного рівняння зі змінними коефіцієнтами в циліндричній області Анотація   PDF
Б. Й. Пташник, І. Р. Тимків
 
Том 46, № 2 Багатоточкова задача для псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними Анотація   PDF
М. М. Симотюк
 
Том 63, № 4 Багатоточкова крайова задача оптимального керування для параболічних рівнянь з виродженням Анотація   PDF
I. D. Pukal's'kyi, B. O. Yashan
 
Том 17 Балансовые соотношения в деформируемых электропроводных средах с физическими поверхностями раздела Анотація   PDF
В. Н. Юзевич
 
Том 19 Бесконечная алгебраическая система с блочно-теплицевой матрицей и экспоненциальными множителями Анотація   PDF
В. А. Козицкий
 
Том 47, № 3 Бигармоническая задача для прямоугольника: история и современность Анотація
В. В. Мелешко
 
Том 51, № 3 Биомеханика зубочелюстной системы человека Анотація
Ю. И. Няшин, Е. Ю. Симановская, В. А. Лохов, В. М. Тверье
 
Том 58, № 1 Блочно-діагональна подібність і напівскалярна еквівалентність матриць Анотація   PDF
Б. З. Шаваровський
 
Том 60, № 1 Богдан Йосипович Пташник (28.09.1937–22.02.2017) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 59, № 1 Відновлення початкових даних у задачі для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом Анотація   PDF
Г. П. Лопушанська, О. М. М'яус
 
Том 46, № 2 Відновлення форми тіла за заданими діаграмами розсіювання Анотація   PDF
М. М. Войтович, О. В. Кусий
 
Том 44, № 1 Відображення Безу та зв'язок між методами Ерміта і Ляпунова в теорії стійкості многочленів Анотація
А. І. Балінський, Б. М. Подлевський
 
Том 66, № 1-2 Відрив пружної вагомої смуги від жорсткої основи під дією нормальної зосередженої сили Анотація
V. I. Ostryk
 
Том 63, № 1 Відтворення теплового навантаження функціонально-ґрадієнтної порожнистої кулі за поверхневими переміщеннями Анотація   PDF
R. M. Kushnir, A. V. Yasinskyy, Yu. V. Tokovyy
 
Том 65, № 1-2 Вільні коливання незамкнутих циліндричних оболонок різного еліптичного поперечного перерізу Анотація   PDF
A. Ya. Grigorenko, M. Yu. Borisenko, E. V. Boychuk, L. Ya. Vasil'eva
 
Том 52, № 1 Вільні однорідні простори та їхні підпростори Анотація   PDF
Н. М. Пирч
 
Том 52, № 4 Вільні паратопологічні групи та вільні до­бут­ки па­ра­то­по­ло­гіч­них груп Анотація   PDF
Н. М. Пирч
 
Том 49, № 2 Вагові класи коректності розв’язку змішаної задачі в необмеженій області для лінійної гіперболічної системи Анотація   PDF
П. Я. Пукач
 
Том 58, № 1 Вагові оцінки точності різницевих схем для задачі Штурма – Ліувілля Анотація   PDF
В. Л. Макаров, М. М. Гураль, М. В. Кутнів
 
Том 50, № 4 Варіаційні постановки задач взаємозв’язаної термопружності неоднорідних анізотропних оболонок Анотація   PDF
М. М. Николишин, У. В. Жидик
 
Том 48, № 4 Варіаційна модель нелінійної механіки інерційних пружних систем Анотація   PDF
П. І. Каленюк, О. Я. Мічуда
 
Том 57, № 2 Варіаційна теорема варіаційної задачі взаємозв'язаної механотермодифузії неоднорідних анізотропних оболонок з дисторсіями Анотація   PDF
В. М. Флячок
 
Том 57, № 3 Варіаційне формулювання задачі нестаціонарної термопружності тонких оболонок, податливих до зсувів і стиснення Анотація   PDF
П. П. Вагін, Р. Б. Малець, Г. А. Шинкаренко
 
Том 56, № 1 Варіаційний метод однорідних розв’язків в осесиметричних задачах теорії пружності для півбезмежного циліндра Анотація   PDF
В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі
 
Том 51, № 1 Варіаційний метод розв’язування бігармонічних задач для прямокутної області Анотація   PDF
В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі
 
Том 48, № 1 Варіаційний підхід до розв’язування двопараметричних задач на власні значення Анотація   PDF
Б. М. Подлевський
 
Том 47, № 3 Варіаційний підхід до розв’язування задачі на власні значення з нелінійним векторним спектральним параметром Анотація
П. О. Савенко, Л. П. Процах
 
Том 16 Вариант уточненных уравнений безмоментного напряженного состояния термоупругости трансверсально-изотропных плит Анотація   PDF
Б. Н. Полевой
 
Том 11 Вариационная форма уравнений термоупругости анизотропных оболочек с учетом термомеханического взаимодействия Анотація   PDF
В. М. Флячок, Р. Н. Швец
 
Том 17 Вариационная формулировка и законы сохранения для одного нелинейного уравнения параболического типа Анотація   PDF
М. Т. Солодяк, В. И. Третяк
 
Том 17 Вариационная характеристика собственных значений некоторых полиномиальных пучков дифференциальных операторов Анотація   PDF
А. И. Балинский, Б. М. Подлевский
 
Том 44, № 1 Вариационно-структурный метод в задачах ползучести Анотація
А. А. Золочевский, В. Л. Рвачев, С. Н. Склепус
 
Том 11 Вариационные модели электрогидродинамики в эйлеровом и эйлер-лагранжевом представлениях Анотація   PDF
Н. В. Салтанов
 
Том 14 Вариационные принципы и теорема взаимности в задачах динамики термоупругих анизотропных оболочек Анотація   PDF
Р. Н. Швец, В. М. Флячок
 
Том 16 Вариационный принцип для равноускоренного движения Анотація   PDF
Р. Я. Мацюк
 
Том 1 Вариационный принцип и некоторые общие теоремы нелокальной теории вязкоупругости Анотація   PDF
А. П. Дячина
 
Том 6 Вариационный принцип общей теории слоистых анизотропных оболочек с заданным тензором несовместных деформаций Анотація   PDF
Б. Л. Пелех, В. К. Ганулич
 
Том 54, № 3 Василь Антонович Осадчук (06.01.1940–25.07.2011) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 55, № 3 Василь Кирилович Романко (28.12.1936–27.09.2012) Подробиці   PDF
Ю. А. Дубінський, С. Д. Івасишен, В. С. Ільків, П. І. Каленюк, В. М. Кирилич, Г. С. Кіт, В. В. Крехівський, Р. М. Кушнір, В. О. Пелих, Б. Й. Пташник
 
Том 59, № 4 Василь Степанович Попович (01.08.1948–13.11.2016) Анотація   PDF
Г. С. Кіт, Р. М. Кушнір, В. О. Пелих, О. Р. Гачкевич, Г. Т. Сулим
 
Том 64, № 2 Василь Феодосійович Чекурін (14.01.1951–08.04.2021) Подробиці   PDF
Editorial Board
 
Том 51, № 1 Вдавлювання напівбезмежного штампа в пружну смугу за наявності тертя і зчеплення Анотація   PDF
В. І. Острик
 
Том 11 Векторно-матричная задача Римана для эллиптической системы дифференциальных уравнений первого порядка в случае сложного контура на римановой поверхности Анотація   PDF
А. Н. Квитко
 
Том 5 Весовая оптимизация некоторых оболочек электровакуумних приборов Анотація   PDF
Н. П. Флейшман, Л. И. Ощипко, Е. С. Иванкив
 
Том 56, № 4 Взаємний вплив міжфазних тунельних тріщини і включення в кусково-однорідному анізотропному просторі Анотація   PDF
О. Ф. Кривий
 
Том 56, № 1 Взаємовплив колінеарних поверхневих тріщин і кругового отвору в ізотропній пластині Анотація   PDF
К. М. Довбня, Н. А. Крупко
 
Том 61, № 2 Взаємодії фізико-ме­ха­нічних по­лів у тілах із тонкими структурними не­од­но­рід­нос­тя­ми: огляд Анотація   PDF
Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим, Н. І. Ільчук
 
Том 52, № 2 Взаємодія гармонічної хви­лі кру­чен­ня з кіль­це­подібними дефектами в пруж­ному тілі Анотація   PDF
Г. А. Варварецька, В. Г. Попов
 
Том 60, № 1 Взаємодія гармонічної хвилі поздовжнього зсуву з V-подібним включенням Анотація   PDF
О. В. Литвин, В. Г. Попов
 
Том 58, № 1 Взаємодія двох пружних тіл за наявності між ними періодично розташованих зазорів, заповнених реальним газом Анотація   PDF
О. П. Козачок, Б. С. Слободян, Р. М. Мартиняк
 
Том 49, № 1 Взаємодія двох тіл за наявності капілярів у міжконтактному зазорі Анотація   PDF
Р. М. Мартиняк, Б. С. Слободян
 
Том 48, № 4 Взаємодія довільно розміщених тріщин з кутовим вирізом за антиплоскої деформації Анотація   PDF
М. П. Саврук, А. М. Осєчко
 
Том 48, № 1 Взаємодія міжфазних тріщин із зонами контакту в анізотропному біматеріалі у полі розтягу та зсуву Анотація   PDF
І. В. Харун, С. В. Козінов
 
Том 50, № 1 Взаємодія тріщин у пружному тілі, що омивається рідиною, за гармонічних навантажень Анотація   PDF
В. З. Станкевич
 
Том 64, № 3 Взаємодія тріщини і включення у циліндричному тілі при коливаннях поздовжнього зсуву Анотація   PDF
O. I. Kyrylova, V. G. Popov
 
Том 52, № 3 Взаємодія тріщини з циліндричним вклю­чен­ням при на­грі­ві та роз­тязі ті­ла Анотація   PDF
М. С. Черняк
 
Том 56, № 2 Взаємодія ультразвукової хвилі SH-поляризації з двовимірним полем деформації у плоскому шарі Анотація   PDF
О. З. Кравчишин, В. Ф. Чекурін
 
Том 49, № 2 Взаємодія циліндричної оболонки з тонкостінними підкріпленнями Анотація   PDF
М. А. Сухорольський, О. А. Микитюк, І. П. Лисий
 
Том 64, № 3 Взаємодія штампів канонічної форми з пружною основою з двома коефіцієнтами постелі Анотація   PDF
O. V. Maksymuk, Yu. V. Sachuk, Yu. V. Muzychuk
 
Том 22 Взаимодействие локализованного звукового пучка с акустически жесткой сферой в акустической среде Анотація   PDF
В. В. Пороховский
 
Том 22 Взаимодействие упругих полуплоскостей при неполном механическом контакте Анотація   PDF
Р. М. Мартыняк
 
Том 14 Взаимодействие эллиптических термоизолированных трещин в бесконечном теле Анотація   PDF
И. П. Лаушник
 
Том 59, № 2 Вибір інформативних параметрів входу для інверсних нейромережевих моделей спостережуваних систем Анотація   PDF
Н. І. Ободан, Н. А. Гук, О. С. Магас
 
Том 57, № 4 Вибір ітеративного методу розв’язання нелінійної нестаціонарної задачі теплопровідності для півпростору при радіаційному охолодженні Анотація   PDF
В. А. Шевчук, О. П. Гаврись
 
Том 48, № 3 Вибір оптимальних режимів функціонування складних динамічних систем Анотація   PDF
О. Д. Поліщук
 
Том 59, № 1 Вибрані проблеми механіки зв’язаних полів Анотація   PDF
О. Р. Гачкевич, Р. М. Кушнір
 
Том 55, № 1 Вивчення розмірних ефектів у тонких волокнах Анотація   PDF
Т. С. Нагірний, З. В. Бойко
 
Том 58, № 3 Визначення в’язкопружних напружень у пластинах із включеннями Анотація   PDF
В. М. Максимович, Т. Я. Соляр
 
Том 64, № 3 Визначення двовимірних напружень біля жорстких включень в анізотропному середовищі на основі інтегральних рівнянь Шермана та розв’язків Ґріна Анотація   PDF
M. O. Maksymovych, H. T. Sulym, T. Ya. Solyar
 
Том 54, № 4 Визначення довговічності пластин з системами тріщин в умовах дії довготривалого статичного розтягу і низькотемпературного поля Анотація   PDF
О. Є. Андрейків, Ю. Я. Матвіїв, Т. А. Крадінова
 
Том 51, № 3 Визначення ефективних характеристик в'язкопружного композита, релаксація компонентів якого описується експонентами різних дробових порядків Анотація
А. О. Камінський, М. Ф. Селіванов, Ю. О. Чорноіван
 
Том 50, № 1 Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень відриву у біматеріальному тілі з еліптичною тріщиною під нестаціонарним навантаженням Анотація   PDF
І. Я. Жбадинський
 
Том 51, № 2 Визначення напруженого стану у півпросторі в околі циліндричних дефектів, що виходять на поверхню, при крутильних коливаннях Анотація   PDF
В. Г. Попов
 
Том 51, № 3 Визначення напружень і переміщень у тонкому кільцевому диску під дією діаметрального стиску Анотація
Ю. В. Токовий, К.-М. Ханг, Ч.-Ч. Ма
 
Том 57, № 3 Визначення напружень біля пружних включень у пластинках складної форми Анотація   PDF
В. М. Максимович, О. С. Приходько, Т. Я. Соляр
 
Том 63, № 3 Визначення напружень в анізотропній смузі з отворами з використанням сингулярних інтегральних рівнянь та розв’язку Ґріна Анотація   PDF
M. O. Maksymovych, Ye. V. Kharchenko
 
Том 56, № 1 Визначення напружень у пластинках з тріщинами за дискретного контакту їх берегів Анотація   PDF
О. В. Максимович, К. Я. Бортник, Т. Я. Соляр
 
Том 52, № 3 Визначення нестаціонарних температурних по­лів і на­пру­жень у кус­ково-однорідних кільцевих плас­тин­ках на ос­но­ві чи­сель­но-ана­лі­тич­ної фор­му­ли обер­нен­ня пе­ре­тво­рен­ня Лап­ла­са Анотація   PDF
Т. Я. Соляр
 
Том 58, № 1 Визначення періоду докритичного росту повзучо-втомних тріщин за блочного навантаження Анотація   PDF
О. Є. Андрейків, В. Р. Скальський, В. К. Опанасович, І. Я. Долінська, І. П. Штойко
 
244 - 324 з 2555 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>