Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 56, № 4 Review on «Encyclopedia of Thermal Stresses» Анотація   PDF
R. M. Kushnir, Yu. V. Tokovyy
 
Том 54, № 3 R-функции в математическом моделировании физических полей в решетках ТВЭЛов Анотація   PDF
Т. И. Болтенкова, Т. И. Шейко
 
Том 60, № 4 Scattering of frequency-modu­lated sound pulse on circular cylindrical thin elastic shell with a slit Анотація   PDF (English)
O. P. Piddubniak, N. G. Piddubniak
 
Том 52, № 2 S-graphs and braid index of links Анотація   PDF
L. P. Plachta
 
Том 60, № 1 Sound radiation from vehicles on the right angle bend in the road Анотація   PDF (English)
O. P. Piddubniak, N. G. Piddubniak
 
Том 46, № 4 Stability of generalized mean value type functional equation Анотація   PDF (English)
W. Jabłoński, A. Pękala
 
Том 56, № 1 Steady-state response and resonance condition of block rock mass on external periodic excitation Анотація   PDF
Kai-Xing Wang, Yi-Shan Pan, N. Dergachova
 
Том 52, № 3 Symmetric inverse topological se­mi­groups of fi­ni­te rank ≤n Анотація   PDF
O. V. Gutik, A. R. Reiter
 
Том 44, № 2 The combinatorics of gradient-like flows and foliations on closed surfaces: II. The problem of realization and some estimates Анотація
L. P. Plachta
 
Том 44, № 3 The combinatorics of gradient-like flows and foliations on closed surfaces: III. The problem of realization and some estimates Анотація
L. P. Plachta
 
Том 59, № 3 The influence of temperature on the cyclic properties of the transversely isotropic nanocomposite system under kinematic harmonic loading Анотація   PDF (English)
M. Hashemi, Y. A. Zhuk
 
Том 62, № 3 The maxi­mum tensile stress in a micro-periodic composite half-space with slant layering under frictional contact on its surface Анотація   PDF (English)
P. Sebestianiuk, D. Perkowski, R. Kulchytsky-Zhyhailo
 
Том 45, № 4 The numerical schemes of measure determination for the geometric measurable objects Анотація
V. M. Kolodyazhny, A. O. Shevchenko
 
Том 53, № 4 The train sound radiation Анотація   PDF
O. P. Piddubniak, N. G. Piddubniak, M. Klimas
 
Том 44, № 4 Thermal stress problem in a transversally isotropic body with a circular crack system Анотація
B. Rogowski
 
Том 51, № 2 Thermoelasticity which uses fractional heat conduction equation Анотація   PDF
Y. Z. Povstenko
 
Том 55, № 4 To the memory of V. V. Meleshko Анотація   PDF
GertJan van Heijst
 
Том 46, № 4 Torsion of fiber-reinforced composite with cylindrical interface crack Анотація   PDF (English)
B. Rogowski
 
Том 48, № 2 Transient heat conduction problem for a composite layer on a homogeneous substrate Анотація   PDF (English)
S. J. Matysiak, A. A. Yevtushenko
 
Том 62, № 3 Weight-vibration Pareto optimization of a dual mass flywheel Анотація   PDF (English)
V. Berbyuk
 
Том 59, № 4 Well-posedness of Lord – Shulman thermopiezoelectricity variational problem Анотація   PDF (English)
V. V. Stelmashchuk, H. A. Shynkarenko
 
Том 65, № 1-2 Σ-функції категорій матричних зображень нільпотентних напівгруп Анотація   PDF
V. M. Bondarenko, O. V. Zubaruk
 
Том 64, № 2 ω-евклідові області і кільця косих формальних рядів Лорана Анотація   PDF
O. M. Romaniv, A. V. Sagan
 
Том 52, № 1 Ідентифікація коефіцієнта при похідній за часом у квазілінійному параболічному рівнянні Анотація   PDF
У. М. Федусь
 
Том 66, № 1-2 Ідентифікація параметрів моделі інфекційного захворювання з урахуванням сорбційної терапії в умовах дифузійних збурень Анотація
S. V. Baranovsky, A. Ya. Bomba
 
Том 48, № 1 Ідентифікація теплового навантаження і термонапруженого стану шару за поверхневими деформаціями Анотація   PDF
А. В. Ясінський
 
Том 50, № 2 Імовірність небезпечного стану складених балок і стержнів з випадковими навантаженнями та початковими прогинами Анотація   PDF
Я. І. Єлейко, Ю. В. Жерновий
 
Том 53, № 2 Інваріантні келерові структури на кодотичних розшаруваннях редуктивних просторів Анотація   PDF
І. В. Микитюк
 
Том 53, № 4 Інваріантні оператори чотиривимірних неспряжених підалгебр алгебри Лі групи Пуанкаре P(1, 4) Анотація   PDF
В. М. Федорчук, В. І. Федорчук
 
Том 50, № 3 Інтегральні рівняння неоднорідної за товщиною пружнопластичної циліндричної оболонки з тріщинами Анотація   PDF
В. А. Осадчук, Т. М. Николишин
 
Том 57, № 3 Інтегральні рівняння плоскої магнітоелектропружності для біматеріалу з тріщинами та тонкими включеннями Анотація   PDF
Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим, Л. Г. Піскозуб
 
Том 59, № 2 Інтегральна задача для рівняння з частинними похідними високого порядку в необмеженій смузі Анотація   PDF
П. І. Каленюк, З. М. Нитребич, Г. Кудук, М. М. Симотюк
 
Том 58, № 2 Інтегральне рівняння для визначення радіальних напружень у радіально-неоднорідній термочутливій порожнистій кулі Анотація   PDF
В. Ю. Артемюк, Б. М. Калиняк
 
Том 56, № 2 Інтеграція ньютонівської лінеаризації у часову дискретизацію початково-крайових задач Анотація   PDF
О. В. Вовк, Г. А. Шинкаренко
 
Том 65, № 1-2 Інтегрування рівнянь плоских осесиметричних задач теорії пружності та термопружності для суцільних шаруватих циліндрів Анотація   PDF
Yu. V. Tokovyy
 
Том 63, № 3 Інтенсивність динамічних напружень поздовжнього зсуву у періодично шаруватому композиті з круговими тріщинами Анотація   PDF
V. Z. Stankevych, V. V. Mykhas’kiv
 
Том 50, № 4 Інтерлінація та інтерфлетація функцій і структурний метод В. Л. Рвачова Анотація   PDF
О. М. Литвин
 
Том 47, № 4 Інтерполяційна формула типу Ньютона – Тіле у вигляді двовимірного неперервного дробу з нерівнозначними змінними Анотація   PDF
С. М. Возна
 
Том 57, № 4 Інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб типу Тіле Анотація   PDF
В. Л. Макаров, І. І. Демків
 
Том 53, № 3 Інтерполяційний функціональний многочлен третього степеня, що не використовує правила підстановки Анотація   PDF
І. І. Демків
 
Том 47, № 2 Інтерполяція спектральних підпросторів диференціальних операторів Трікомі Анотація   PDF
М. І. Дмитришин
 
Том 44, № 1 Інтерпретація нестаціонарного фільтраційного потоку при визначенні геометричних параметрів непровідного включення Анотація
Є. Г. Грицько, Л. М. Журавчак, Н. В. Шуміліна
 
Том 51, № 2 Інформація від редколегії Подробиці
Редакційна Колегія
 
Том 57, № 3 Існування гетероклінічних біжучих хвиль у системі осциляторів на двовимірній ґратці Анотація   PDF
С. М. Бак
 
Том 44, № 3 Існування та регулярність розв'язку однієї крайової задачі для диференціальних рівнянь третього порядку Анотація
К. О. Буряченко
 
Том 47, № 2 Ітераційна схема розв’язування нелінійних крайових задач типу нестаціонарної теплопровідності Анотація   PDF
Я. Д. П'янило, В. С. Попович, А. Я. П'янило
 
Том 54, № 1 Ітераційний метод визначення дифракційного поля при взаємодії хвилі поздовжнього зсуву з системою тріщин Анотація   PDF
В. Г. Попов
 
Том 66, № 1-2 Ітераційний метод визначення напруженого стану при дії хвилями на систему тріщин Анотація
V. G. Popov, O. I. Kyrylova
 
Том 44, № 4 Ітераційний метод оптимізації цільової функції багатьох змінних Анотація
В. І. Копилець
 
Том 50, № 1 Ітераційний метод почергових наближень до власних значень нелінійних спектральних задач Анотація   PDF
Б. М. Подлевський
 
Том 52, № 3 Ітераційний метод роз­в’я­зу­ван­ня по­чат­ко­во-кра­йо­вої задачі поширення пруж­но­го збу­рен­ня у не­од­но­рідно де­фор­мо­ва­но­му ті­лі Анотація   PDF
О. З. Кравчишин, В. Ф. Чекурін
 
Том 44, № 1 Ітераційний метод розв'язування зовнішніх задач теорії пружності усталених коливань Анотація
В. Ф. Ємець
 
Том 55, № 1 Аnроксимація нелінійних диференціально-функціональних рівнянь Анотація   PDF
С. А. Іліка, І. М. Черевко
 
Том 9 Абсолютная разложимость матричных многочленов Анотація   PDF
В. М. Петричкович
 
Том 18 Абсолютная сходимость четной и нечетной части двумерной соответствующей цепной дроби Анотація   PDF
Д. И. Боднар, Х. И. Кучминская
 
Том 59, № 2 Абстрактний інтерполяційний дріб типу Тіле Анотація   PDF
В. Л. Макаров, І. І. Демків
 
Том 64, № 4 Адекватні властивості дільників матриць Анотація   PDF
A. M. Romaniv, V. P. Shchedryk
 
Том 54, № 4 Академік Іван Ілліч Данилюк (03.12.1931–05.11.1988) Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 54, № 2 Активне керування деформованим станом асиметричної триморфної балки в нестаціонарних режимах роботи Анотація   PDF
А. Е. Бабаєв, І. В. Янчевський
 
Том 52, № 1 Активное демпфирование вынужденных резонансных колебаний изотропной пологой вязкоупругой цилиндрической панели при действии на нее неизвестной механической нагрузки Анотація   PDF
Т. В. Карнаухова
 
Том 50, № 1 Акустико-емісійне визначення розмірів графітового включення, що руйнується Анотація   PDF
В. Р. Скальський, О. М. Сергієнко, Ю. С. Окрепкий
 
Том 60, № 3 Алгебри ліпшицево-аналітичних відображень Анотація   PDF
М. В. Марцінків
 
Том 61, № 2 Алгебри симетричних *-поліномів на просторі $\mathbb C^2$ Анотація   PDF
Тарас Васильович Василишин, Михайло Михайлович Струтинський
 
Том 60, № 3 Алгебри цілих симетричних функцій на просторах вимірних за Лебегом суттєво обмежених функцій Анотація   PDF
Т. В. Василишин
 
Том 19 Алгебро-геометрическое интегрирование нелинейных дифференциальных уравнений математической физики типа Шредингера Анотація
А. К. Прикарпатский
 
Том 14 Алгоритм построения А-устойчивых методов для численного интегрирования дифференциальных уравнений Анотація   PDF
Я. Н. Пелех
 
Том 12 Алгоритм расчета на ЦВМ бегущей электромагнитной волны в проводящем ферромагнитном слое Анотація   PDF
Л. И. Глухивский
 
Том 55, № 4 Алгоритм розв’язування оберненої задачі теорії оболонок Анотація   PDF
Н. А. Гук, Н. І. Ободан
 
Том 63, № 1 Алгоритмічна реалізація точної триточкової різницевої схеми для задачі Штурма – Ліувілля Анотація   PDF
A. V. Kunynets, M. V. Kutniv, N. V. Khomenko
 
Том 62, № 3 Алгоритмизация определения переменных вдоль меридиана физико-механических характеристик материала многослойных композитных оболочек вращения Анотація   PDF
А. П. Дзюба, В. Н. Сиренко
 
Том 21 Алгоритмы итерационных методов Анотація
Ю. И. Черский
 
Том 46, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2003 рік (том 46) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 48, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2005 рік (том 48) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 49, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2006 рік (том 49) Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 50, № 4 Алфавітний покажчик за 2007 рік (том 50) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 52, № 4 Алфавітний покажчик за 2009 рік (том 52) Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 53, № 4 Алфавітний покажчик за 2010 рік (том 53) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 54, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2011 рік (том 54) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 55, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2012 рік (том 55) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 56, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2013 рік (том 56) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 57, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2014 рік (том 57) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
82 - 162 з 2555 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>