Том 60, № 3

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6
Передмова PDF
  7-8

Статті

Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. І
С. Д. Івасишен, І. П. Мединський 9-31
Нелокальна багатоточкова задача з крат­ним спектром для звичайного ди­фе­рен­ціаль­но­го рівняння порядку 2n
Я. О. Баранецький, П. І. Каленюк 32-45
Про однозначну розв’язність триточкової задачі для рівняння із частинними похідними у двовимірній області
П. І. Каленюк, І. І. Волянська, В. С. Ільків, З. М. Нитребич 46-59
Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду у кутових областях
Д. І. Боднар, І. Б. Біланик 60-69
Розвинення N-кратного степеневого ряду в N-вимірний правильний C-дріб
Х. Й. Кучмінська, С. М. Возна 70-75
Про фігурну відносну стійкість до збурень двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами
Т. М. Антонова, О. М. Сусь 76-88
Рівняння динаміки частинки зі спіном у загальній теорії відносності
Р. М. Пляцко, М. Т. Феник 89-96
Визначникові зображення розв’язку кватерніонового узагальненого матричного рівняння Сильвестра
І. І. Кирчей 97-106
Мультиплікативна згортка на алгебрі блочно-симетричних аналітичних функцій
А. В. Загороднюк, В. В. Кравців 107-114
Аналітичні в DxC функції обмеженого L-індексу за сукупністю змінних
А. І. Бандура, О. Б. Скасків, В. Л. Цвігун 115-121
Алгебри цілих симетричних функцій на просторах вимірних за Лебегом суттєво обмежених функцій
Т. В. Василишин 122-132
Некласичні диференціювання в алгебрах аналітичних функцій обмеженого типу
Г. М. Приймак 133-137
Алгебри ліпшицево-аналітичних відображень
М. В. Марцінків 138-144


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.