Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. І

С. Д. Івасишен, І. П. Мединський

Анотація


Для виродженого ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження побудовано класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші. Одержано точні оцінки цього розв’язку та його похідних.

 

Івасишен С. Д., Мединський І. П. Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. І // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2017. – 60, № 3. – С. 9–31.

Translation: Іvasyshen S. D., Мedynsky І. P. Classical fundamental solution of the cauchy problem for ultraparabolic Kolmogorov-type equations with two groups of spatial variables of degeneration. I // J. Math. Sci. – 2020. – 246, No. 2. – P. 121–151. – https://doi.org/10.1007/s10958-020-04726-z


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.