Том 57, № 4

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Узагальнений оператор Данкла – Опдама та його властивості у просторах функцій, аналітичних в областях PDF
Ю. С. Лінчук 7-17
Gâteaux differentiability of polynomial test and generalized functions PDF (English)
S. V. Sharyn 18-26
Про інваріантні розв’язки деяких п’ятивимірних рівнянь Д’Аламбера PDF
В. І. Федорчук 27-34
Про оцінки спадання розв’язків початково-крайової задачі для системи напівлінійних рівнянь магнітопружності в зовнішніх областях PDF
О. М. Боценюк 35-43
Інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб типу Тіле PDF
В. Л. Макаров, І. І. Демків 44-50
Исследование различных вариантов постановки задачи о звукоизоляции прямоугольной пластины, окруженной акустическими средами PDF
В. Н. Паймушин, Д. В. Тарлаковский, Р. К. Газизуллин, А. Лукашевич 51-67
Уравнения движения вихрей в конденсатах Бозе – Эйнштейна: влияние вращения и неоднородности плотности PDF
Т. И. Зуева 68-83
Джерела маси та моделювання приповерхневої неоднорідності у деформівних твердих тілах PDF
Т. С. Нагірний, К. А. Червінка 84-94
Дослідження зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини у пружному тілі при зсуві в рамках комплексної моделі PDF
А. О. Камінський, М. В. Дудик, Л. А. Кіпніс 95-108
Equilibrium of elastic hollow inhomogeneous cylinders with a cross-section in the form of convex semi-corrugations PDF (English)
Ya. M. Grigorenko, L. S. Rozhok 109-120
Згин частково опертої круглої пластинки PDF
В. І. Острик, А. Ф. Улітко 121-130
Моделювання і визначення неусталеного термопружного стану двошарової термочутливої пластини PDF
Г. Ю. Гарматій, В. С. Попович 131-138
Визначення термопружного стану кусково-неоднорідних термочутливих тіл з циліндричними поверхнями поділу PDF
Б. В. Процюк 139-153
Осесиметрична задача термопластичності для кусково-однорідного кільця PDF
В. М. Максимович, Т. Я. Соляр 151-161
Аналіз напружено-деформованого стану у тілі під дією різних за формою жорстких штампів PDF
Ю. В. Сачук, О. В. Максимук 162-167
Задачі ідентифікації параметрів квазіідеальних фільтраційних процесів у нелінійно-шаруватих пористих середовищах PDF
А. Я. Бомба, О. М. Гладка 168-178
Вибір ітеративного методу розв’язання нелінійної нестаціонарної задачі теплопровідності для півпростору при радіаційному охолодженні PDF
В. А. Шевчук, О. П. Гаврись 179-185

Хроніка та інформація

До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Р. М. Кушніра PDF
  186-191
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2014 рік (том 57) PDF
  192-195


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.