Згин частково опертої круглої пластинки

В. І. Острик, А. Ф. Улітко

Анотація


Розглянуто задачу про згин тонкої круглої пластинки під дією у її центрі зосередженої нормальної сили, коли пластинка опирається на дві симетрично розташовані контурні опори скінченної довжини. Інтегральне рівняння задачі типу Прандтля розв’язано чисельно методом механічних квадратур і методом ортогональних многочленів, а також зведено до інтегрального рівняння Фредгольма другого роду. Обчислено розподіл узагальненої перерізувальної сили в опорі та прогин пластинки.

 

Острик В. І., Улітко А. Ф. Згин частково опертої круглої пластинки // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 4. – С. 121–130.

Translation: Ostryk V. I., Ulitko A. F. Bending of a partially supported circular plate // J. Math. Sci. – 2017. – 220, No. 2. – P. 149–161.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.