Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 58, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2015 рік (том 58) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 59, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2016 рік (том 59) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 60, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2017 рік (том 60) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 61, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2018 рік (том 61) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 62, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2019 рік (том 62) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 63, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2020 рік (том 63) Подробиці   PDF
Editorial Board
 
Том 64, № 4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2021 рік (том 64) Подробиці   PDF
Editorial Board
 
Том 65, № 3-4 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2022 рік (том 65) Подробиці   PDF
Editorial Board
 
Том 60, № 4 Аналіз ідентичних за формою рів­нянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних ко­ор­ди­натах Анотація   PDF
М. В. Марчук, Р. І. Тучапський
 
Том 49, № 4 Аналіз дисипативних структур у дифузійних системах з дробовими похідними Анотація   PDF
В. В. Гафійчук, Б. Й. Дацко, Ю. Ю. Ізмайлова
 
Том 46, № 2 Аналіз елементарних розв’язків плоскої задачі пружності для прямокутної області Анотація   PDF
В. М. Вігак, Ю. В. Токовий
 
Том 63, № 1 Аналіз задачі про гармонічні хвилі в пружних тілах і її h-адаптивна скінченноелементна апроксимація Анотація   PDF
H. A. Kvasnytsya, H. A. Shynkarenko
 
Том 59, № 4 Аналіз задачі стійкості тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення Анотація   PDF
І. Є. Бернакевич, П. П. Вагін, І. Я. Козій, В. М. Харченко
 
Том 56, № 1 Аналіз збіжності комбінованого методу для розв’язування нелінійних рівнянь Анотація   PDF
С. М. Шахно, І. В. Мельник, Г. П. Ярмола
 
Том 58, № 3 Аналіз методів визначення в’язкопружних коефіцієнтів п’єзокерамічних резонаторів Анотація   PDF
В. Л. Карлаш
 
Том 58, № 4 Аналіз напруженого стану порожнистих циліндрів з угнутим гофрованим поперечним перерізом Анотація   PDF
Я. М. Григоренко, Л. С. Рожок
 
Том 57, № 4 Аналіз напружено-деформованого стану у тілі під дією різних за формою жорстких штампів Анотація   PDF
Ю. В. Сачук, О. В. Максимук
 
Том 56, № 1 Аналіз полів переміщень і напружень в ортотропних тороїдальних оболонках залежно від зміни товщини і викривлення осі Анотація   PDF
Я. М. Григоренко, Ю. О. Авраменко
 
Том 49, № 1 Аналіз пружно-деформованого стану кругового циліндра, що обертається з несталою кутовою швидкістю в акустичному середовищі Анотація   PDF
О. П. Піддубняк, Н. Г. Піддубняк
 
Том 54, № 2 Аналіз рівнянь стану реального газу на основі поняття поділу деформації на вільну та пружну Анотація   PDF
І. Б. Прокопович
 
Том 64, № 1 Аналіз тривимірних задач динамічного навантаження пружних кусково-однорідних тіл із внутрішніми тріщинами Анотація   PDF
V. Z. Stankevych
 
Том 62, № 3 Аналіз форми хвильових пакетів у тришаровій гідродинамічній системі «півпростір – шар – шар з твердою кришкою» Анотація   PDF
О. В. Авраменко, М. В. Луньова
 
Том 47, № 3 Аналітико-числовий розв’язок задачі теплопровідності термочутливої стінки за умов конвективного теплообміну Анотація
В. С. Попович
 
Том 60, № 3 Аналітичні в $\mathbb D\times\mathbb C$ функції обмеженого L-індексу за сукупністю змінних Анотація   PDF
А. І. Бандура, О. Б. Скасків, В. Л. Цвігун
 
Том 45, № 1 Аналітичні в одиничному крузі функції правильного зростання Анотація
П. В. Філевич, М. М. Шеремета
 
Том 50, № 2 Аналітичні вирази для напружень і термонапружень у довгому порожнистому неоднорідному термочутливому циліндрі Анотація   PDF
Б. М. Калиняк
 
Том 50, № 3 Аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів: історія, основні результати, нерозв’язані проблеми Анотація   PDF
Д. І. Боднар
 
Том 44, № 2 Аналітичне зображення розв'язків нелінійного інтегрального рівняння задачі наближення фінітних функцій з вільною фазою функціями з фінітним дискретним спектром Анотація
О. О. Булацик, М. М. Войтович
 
Том 49, № 1 Аналітичне та експериментальне дослідження деформації сталі-45 при складному навантаженні Анотація   PDF
М. Ю. Швайко, М. М. Фількевич
 
Том 49, № 2 Аналітичний опис неусталеної повзучості металів після механотермічної обробки Анотація   PDF
А. К. Русинко
 
Том 62, № 4 Аналітично-числове визначення статичного термопружного стану плоских багатошарових термочутливих структур Анотація   PDF
Р. М. Кушнір, І. М. Махоркін, М. І. Махоркін
 
Том 24 Анализ оптимальных неоднородных распределений армирующего материала в конструкциях из композита Анотація   PDF
Н. В. Баничук, В. И. Герман, В. В. Кобелев
 
Том 12 Анализ переизлученного нестационарного сигнала от упругой сферы при воздействии ограниченного звукового пучка Анотація   PDF
Я. С. Подстригач, В. В. Пороховский, А. П. Поддубняк
 
Том 11 Анализ переизлученного сигнала от упругой сферы при воздействии направленной сферической волны Анотація   PDF
Я. С. Подстригач, А. П. Поддубняк, В. В. Пороховский
 
Том 17 Анализ уровня концентрационных напряжений и их влияние на процесс массопереноса при диффузионном насыщении Анотація   PDF
В. С. Еремеев, В. Н. Михайлов, Е. Б. Бойко
 
Том 21 Аналитические алгоритмы управлений движением упругого манипулятора Анотація   PDF
В. Е. Бербюк
 
Том 15 Аналитические свойства характеристических параметров обобщенной термоупруroсти Анотація   PDF
Р. И. Мокрик, Ю. А. Пырьев
 
Том 51, № 2 Аналитическое исследование особенностей напряжений в плоских нестационарных контактных задачах с подвижными границами Анотація   PDF
Д. В. Тарлаковский, Г. В. Федотенков
 
Том 46, № 4 Аналог класичної приєднаної матриці над тілом з інволюцією Анотація   PDF
І. І. Кирчей
 
Том 9 Аналог многоточечной задачи для нестрого гиперболического оператора с переменными по t коэффициентами Анотація   PDF
Б. О. Салыга
 
Том 18 Аналог многоточечной задачи для уравнений, корректных по И. Г. Петровскому Анотація
Б. О. Салыга
 
Том 50, № 3 Аналог теореми Пейдона – Уолла для багатовимірних неперервних дробів спеціальних типів Анотація   PDF
Х. Й. Кучмінська
 
Том 45, № 4 Аналог теореми Штерна–Штольца для двовимірних неперервних дробів Анотація
О. М. Сусь
 
Том 10 Аналогия плоской задачи термоупругости с изгибом пластины (обзор) Анотація
Н. М. Власов, В. С. Егоров, В. С. Колесов, И. И. Федик
 
Том 46, № 2 Анатолій Тихонович Василенко (12.12.1951 – 29.06.2003) Подробиці   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 58, № 3 Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934 – 24.06.2015) Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 23 Анотації статей тому 23 Анотація   PDF
Редакційна Колегія
 
Том 55, № 1 Антиплоска деформація зосередженими чинниками обмежених тіл із тріщинами та жорсткими включеннями Анотація   PDF
Я. М. Пастернак, К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим
 
Том 54, № 4 Антиплоска динамічна задача для анізотропних тіл з порожнинами і тріщинами Анотація   PDF
О. В. Максимович, Т. Я. Соляр
 
Том 10 Антиплоская деформация слоя и клина с трещинами Анотація   PDF
И. П. Лысый
 
Том 59, № 4 Антиплоский зсув пружного тіла з еліптичними включеннями за неідеального контакту на границях розділу Анотація   PDF
Володимир Сергійович Чернобай, Володимир Іванович Кущ
 
Том 52, № 4 Апостеріорні оцінювачі похибок скінченно­еле­ментних апроксимацій для задачі про вимушені гармонічні коливан­ня п’єзоелектриків Анотація   PDF
Ф. В. Чабан, Г. А. Шинкаренко
 
Том 52, № 3 Аппарат и прило­же­ния обоб­щен­ного мето­да Фурье для транс­вер­саль­но-изо­троп­ных тел, огра­ни­чен­ных плос­костью и параболоидом вра­ще­ния Анотація   PDF
А. Г. Николаев, Ю. А. Щербакова
 
Том 46, № 3 Апроксимаційні простори між банаховим простором і векторами експоненціального типу Анотація   PDF
О. В. Лопушанський, М. І. Дмитришин
 
Том 50, № 1 Апроксимаційна формула у вигляді приєднаного неперервного дробу Анотація   PDF
С. М. Возна, Х. Й. Кучмінська
 
Том 54, № 3 Апроксимація неперервних функцій на просторах Фреше Анотація   PDF
М. А. Митрофанов, О. В. Равський
 
Том 65, № 3-4 Арифметичні властивості коренів лінійних рівнянь Анотація
V. P. Shchedryk
 
Том 45, № 1 Асимптотика високочастотних власних коливань у задачі із збуреною густиною Анотація
Н. О. Бабич
 
Том 44, № 2 Асимптотика власних значень і власних функцій сингулярного диференціального оператора на скінченному інтервалі Анотація
О. В. Махней
 
Том 48, № 2 Асимптотика дальнього поля переміщень і напружень від динамічного розкриття просторової тріщини Анотація   PDF
І. О. Бутрак
 
Том 47, № 3 Асимптотика канонічних добутків Анотація
Г. М. Зражевський, В. І. Острик
 
Том 44, № 2 Асимптотика перетворення Лапласа розподілу, який має правильно змінний хвіст з показником -1 Анотація
Я. І. Єлейко, Н. В. Бугрій
 
Том 11 Асимптотика решения задачи Коши для линейного обыкновенного дифференциального уравнения третьего порядка Анотація   PDF
М. П. Карпа
 
Том 50, № 1 Асимптотики полів напружень і переміщень у клинових системах при плоскому напруженому стані Анотація   PDF
Г. Т. Сулим, М. І. Махоркін
 
Том 47, № 4 Асимптотические представления неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка Анотація   PDF
В. М. Евтухов, А. А. Стехун
 
Том 60, № 1 Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений с правильно и быстро меняющимися нелинейностями Анотація   PDF
В. М. Евтухов, Н. П. Колун
 
Том 50, № 2 Асимптотический анализ решения задачи нестационарной теплопроводности слоистых анизотропных неоднородных пластин при граничных условиях второго рода на лицевых поверхностях Анотація   PDF
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский
 
Том 24 Асимптотический метод исследования магнитоупругих колебаний прямоугольных пластин Анотація   PDF
Г. Е. Багдасарян
 
Том 52, № 1 Асимптотическое решение задачи нестационарной теплопроводности слоистых анизотропных неоднородных оболочек Анотація   PDF
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский
 
Том 47, № 2 Асимптотичні властивості випадкових еволюцій, побудованих на основі розв’язків систем звичайних диференціальних рівнянь Анотація
Я. І. Єлейко, Ю. В. Жерновий
 
Том 47, № 4 Асимптотичні властивості розв’язків диференціального рівняння $\it{n}$-го порядку з імпульсною дією Анотація   PDF
В. А. Бородін, В. Г. Самойленко
 
Том 61, № 2 Асимптотичні зображення швидко змінних розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку з швидко та правильно змінними нелінійностями Анотація   PDF
О. О. Чепок
 
Том 55, № 4 Асимптотичні розвинення власних значень і власних функцій коливної системи з жорсткими легкими включеннями Анотація   PDF
В. М. Гут
 
Том 59, № 4 Асимптотичні розподіли напружень і переміщень в околі краю області контакту Анотація   PDF
В. І. Острик
 
Том 63, № 4 Асимптотична поведінка деяких типів розв’язків диференціальних рівнянь із нелінійностями різного типу Анотація   PDF
N. P. Kolun
 
Том 47, № 1 Асимптотична поведінка розв’язків другої початково-крайової задачі для одного напівлінійного параболічного рівняння Анотація   PDF
О. М. Боценюк
 
Том 48, № 3 Асимптотичне наближення розв’язків сингулярно збурених крайових задач конвективної гетеродифузії Анотація   PDF
А. Я. Бомба, І. М. Присяжнюк
 
Том 65, № 3-4 Асимптотичний метод розв’язування задачі розсіювання електромагнітних хвиль на сукупності імпедансних частинок малого розміру Анотація
M. I. Andriychuk, B. Ye. Yevstyhneiev
 
Том 63, № 1 Асимптотичний підхід у динамічних задачах теорії пружності для тіл з тонкими пружними включеннями Анотація   PDF
Ya. I. Kunets, V. V. Matus
 
Том 48, № 4 Асимптотично оптимальні вагові кубатурні формули для деяких класів функцій від багатьох змінних Анотація   PDF
Є. В. Дерець
 
Том 51, № 2 Багатовимірні узагальнення g-дробів Анотація   PDF
Д. І. Боднар, Х. Й. Кучмінська
 
163 - 243 з 2555 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>