Антиплоска деформація зосередженими чинниками обмежених тіл із тріщинами та жорсткими включеннями

Я. М. Пастернак, К. В. Васільєв, Г. Т. Сулим

Анотація


Для розв’язування задач антиплоскої деформації зосередженими чинниками обмежених тіл із тонкостінними дефектами запропоновано два підходи. Перший – числовий на основі методу граничних елементів, у якому для врахування дії гвинтових дислокацій розвинуто підхід Вольтерра, а для визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень введено спеціальні кінцеві граничні елементи. Другий – аналітично-числовий метод прямого повного вирізування, в якому обмежені тіла моделюються за допомогою простору із системою контактуючих між собою неоднорідностей, причому в точках контакту діють певні наперед невідомі зосереджені сили та дислокації, що дає можливість істотно підвищити точність розрахунків за невеликого розміру результуючої системи рівнянь. Розглянуто конкретні числові приклади для квадратного в перерізі тіла (бруса) зі стрічковою тріщиною чи жорстким включенням за дії зосереджених сил і гвинтових дислокацій.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.