Том 64, № 1

DOI: 10.15407/mmpmf2020.64.1

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-4

Статті

On transitivity coefficients for minimal posets with non-positive quadratic Tits form PDF (English)
V. M. Bondarenko, M. V. Styopochkina 5-14
On the space of open maps of the Cantor set PDF (English)
K. M. Koporkh, M. M. Zarichnyi 15-20
Про напівгрупу, породжену розширеною біциклічною напівгрупою та ω-замкненою сім’єю PDF
O. V. Gutik, I. V. Pozdniakova 21-34
Узагальнений метод скінченних інтегральних перетворень у лінійних і нелінійних задачах статики пологих оболонок PDF
Ya. M. Grigorenko, O. I. Bespalova 35-53
Аналіз тривимірних задач динамічного навантаження пружних кусково-однорідних тіл із внутрішніми тріщинами PDF
V. Z. Stankevych 54-72
Моделювання деформівних термопружних ниткових включень в ізотропному середовищі PDF
H. T. Sulym, Ia. M. Pasternak, T. V. Tretyak 73-86
Визначення статичного термопружного стану шаруватих термочутливих плити, циліндра і кулі PDF
B. V. Protsiuk 87-106
Нестаціонарний розподіл температури в термоізольованому концентричному циліндричному каналі з біомасою, що рухається під впливом обертання електрично нагрітої геліси PDF
O. P. Piddubniak, N. G. Piddubniak 107-123
Вплив зосереджених сил і температурних джерел на розподіл напружень у площині з’єднання двох різних трансверсально-ізотропних півпросторів PDF
O. F. Kryvyi, Yu. O. Morozov 124-136
Modeling of thermoelastoplastic deformation of reinforced plates. I. Structural model of the reinforced medium PDF (English)
A. P. Yankovskii 137-148
Температурні поля, які не викликають напружень в неоднорідному осесиметричному порожнистому циліндрі PDF
B. M. Kalynyak 149-160
Дослідження двовимірних гравітаційних напружень в анізотропних середовищах на основі інтегральних рівнянь типу Шермана PDF
O. V. Maksymovych, O. Lazorko, T. Ya. Solyar 161-170


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.