Аналіз ідентичних за формою рів­нянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних ко­ор­ди­натах

М. В. Марчук, Р. І. Тучапський

Анотація


Побудовано рівняння термопружності трансверсально-ізотропних тонких пластинок сталої товщини, які є ідентичними за формою рівняннями деяких варіантів теорії пластинок у полярних координатах. Із цих рівнянь можна отримати рівняння окремих уточнених теорій пружності або термопружності ізотропних або трансверсально-ізотропних пластинок, а також рівняння класичної теорії термопружності ізотропних пластинок. Як приклад використання побудованих рівнянь розглянуто симетричне деформування кільцевої пластинки. Для деяких характерних видів симетричних механічних чи теплових навантажень наведено значення коефіцієнтів концентрації зусиль і моментів поблизу отвору.

 

Марчук М. В., Тучапський Р. І. Аналіз ідентичних за формою рівнянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних координатах // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2017. – 60, № 4. – С. 162–177.

Translation: Marchuk М. V., Tuchapskyy R. І. Analysis of the identical (in form) equations for some versions of the theory of plates in polar coordinates // J. Math. Sci. – 2020. – 247, No. 1. – P. 202–222. – https://doi.org/10.1007/s10958-020-04797-y


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.