Аналітичні вирази для напружень і термонапружень у довгому порожнистому неоднорідному термочутливому циліндрі

Б. М. Калиняк

Анотація


Пропонується спосіб отримання простих формул для визначення напружень у довгому неоднорідному термочутливому порожнистому циліндрі з залеж­ними від радіальної координати характеристиками матеріалу. Відповідну одновимірну квазістатичну задачу термопружності в напруженнях зведено до сукупності інтегральних рівнянь шляхом безпосереднього інтегрування рівнянь рівноваги та суцільності. Проведено порівняння числових результа­тів, отриманих за цією методикою, методом послідовних наближень, та точним розв'язком у випадку степеневої залежності модуля пружності.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.