Том 50, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Редукції діаграм сплетень і графів Зайферта PDF
Л. П. Плахта 7-16
Обернена задача в області з вільною межею для двовимірного параболічного рівняння PDF
І. Є. Баранська 17-28
Дослідження концентрації напружень в околі включення у вигляді скінченної циліндричної оболонки під дією хвилі кручення PDF
В. Г. Попов 29-34
Рівновага нестисливого півпростору, послабленого двома V-подібними приповерхневими тріщинами, що мають спільну вершину PDF
А. В. Ловейкін, А. Ф. Улітко 35-44
Осесиметрична задача про приповерхневу тріщину нормального відриву в композитному матеріалі з залишковими напруженнями PDF
В. Л. Богданов 45-54
Тунельні включення в кусково-однорідному анізотропному просторі PDF
О. Ф. Кривий 55-65
Повзучість і пошкоджуваність внаслідок повзучості гнучких пологих оболонок із матеріалів з характеристиками, що залежать від виду навантаження PDF
С. М. Склепус 66-73
Про енергетичний підхід до формування фізичних співвідношень механіки інерційних пружних систем PDF
О. Я. Мічуда 74-78
Аналітичні вирази для напружень і термонапружень у довгому порожнистому неоднорідному термочутливому циліндрі PDF
Б. М. Калиняк 79-86
Імовірність небезпечного стану складених балок і стержнів з випадковими навантаженнями та початковими прогинами PDF
Я. І. Єлейко, Ю. В. Жерновий 87-93
Напружений стан півпростору, зумовлений дією на його поверхні рухомого механічного та теплового навантаження PDF
О. О. Євтушенко, С. Ю. Пир'єв 94-100
On a certain method for numerical analysis of the Navier – Stokes equations PDF (English)
M. Kolodziejczyk 101-112
Распространение импульса давления в упругой полубесконечной коаксиальной цилиндрической оболочке с жидкостью PDF
И. Т. Селезов, В. Н. Кузнецов, О. В. Звонарева 113-119
Перехідні процеси в пружному круговому циліндрі, що обертається навколо своєї осі в акустичному середовищі PDF
О. П. Піддубняк, Н. Г. Піддубняк 120-128
Спектр звуку, генерованого зануреною осесиметричною струминною оболонкою PDF
Ю. М. Дудзінський, О. В. Сухарьков 129-134
Застосування мультисіткового ітераційного методу на штучних нейромережах до стаціонарних задач адвекції-дифузії PDF
Н. М. Щербина, В. М. Трушевський 135-146
Вплив механічних коливань на перенос домішок у твердому розчині PDF
Є. Я. Чапля, В. Ф. Кондрат, М. Є. Васюник 147-159
Асимптотический анализ решения задачи нестационарной теплопроводности слоистых анизотропных неоднородных пластин при граничных условиях второго рода на лицевых поверхностях PDF
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский 160-175
Дослідження процесів нелінійної теплопровідності у товстостінних складених тілах PDF
Д. М. Неспляк, І. С. Муха 176-182
Оптимізація режимів руху та параметрів дволанкового маніпулятора з активними й пасивними приводами PDF
М. В. Демидюк, М. І. Ширко 183-190

Хроніка та інформація

Professor Liviu Librescu (1930-2007) PDF
  191-193


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.