Застосування мультисіткового ітераційного методу на штучних нейромережах до стаціонарних задач адвекції-дифузії

Н. М. Щербина, В. М. Трушевський

Анотація


Проведено дослідження стосовно ефективності застосування мультисіткового ітераційного нейронного методу до стаціонарних лінійних задач адвекціії-дифузіії у випадку великого числа Пекле. Побудовано рекурентну штучну нейронну мережу, яка реалізує мультисітковий метод. Архітектура нейронної мережі складається із субмережі прямого поширення, на кожному з шарів якої розміщені два шари кліткової субмережі. Навчання мережі поля­гає в мінімізації відхилення вихідного рівняння. Особливість чисельної реалі­зації побудованої мережі полягає в тому, що значна частина обчислень відбу­вається на грубіших сітках, що значно економить часові затрати та при­скорює збіжність до точного розв'язку. Зі збільшенням кількості нейронів точність розв'язку покращується. Наведено результати обчислювального експерименту.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.