Аналітико-числовий розв’язок задачі теплопровідності термочутливої стінки за умов конвективного теплообміну

В. С. Попович

Анотація


Отримано та порівняно аналітико-числовий і точний розв’язки задач теп­лопровідності для термочутливої плоскої, циліндричної та сферичної стінок за умов конвективного теплообміну через обмежуючі поверхні. Досліджено вплив термочутливості матеріалу на величину та характер розподілу тем­ператури. Встановлено, за яких радіусів і товщин циліндричної і сферичної стінок їх температуру з похибкою до 1% можна обчислювати за фор­мулою для температури у випадку плоскої стінки.

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.