Том 62, № 4

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Стандартні форми матриць над кільцями відносно різних типів еквівалентностей і їх застосування в теорії факторизації матриць і матричних рівнянь PDF
В. М. Петричкович 7-27
On a semitopological extended bicyclic semigroup with adjoined zero PDF (English)
O. V. Gutik, K. M. Maksymyk 28-38
Коректна розв’язність задачі Коші та інтегральні зображення розв’язків для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження PDF
І. П. Мединський 39-48
Обернена задача для рівняння дробової дифузії у просторах типу Шварца PDF
А. О. Лопушанський, Г. П. Лопушанська 49-59
Про теорему Слєшинського – Прінґсгейма для тривимірного узагальнення неперервного дробу PDF
Х. Й. Кучмінська 60-71
Оцінки швидкості поточкової та рівномірної збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними PDF
Д. І. Боднар, І. Б. Біланик 72-82
Симетрія інверсії розв’язків осесиметричних задач теорії пружності для конуса PDF
В. І. Острик 83-94
Поляризаційно-оптичні параметри осесиметричних залишкових напружень ізотропного діелектричного циліндра PDF
В. Ф. Чекурін, Л. І. Постолакі, В. В. Дяків 95-111
Когезійна модель зони передруйнування біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу матеріалів PDF
А. О. Камінський, М. В. Дудик, Ю. В. Решітник 112-123
Міцність електропровідного неферомагнітного шару. Розмірний ефект PDF
Т. С. Нагірний, К. А. Червінка, Ю. А. Сеник 124-130
Аналітично-числове визначення статичного термопружного стану плоских багатошарових термочутливих структур PDF
Р. М. Кушнір, І. М. Махоркін, М. І. Махоркін 131-140
Термомеханічний контакт пружних тіл за наявності нелінійних вінклерівських поверхневих шарів PDF
І. І. Прокопишин 141-161
Нестаціонарні температурні поля у кусково-однорідних смугах за врахування фрикційного тепловиділення PDF
Т. Я. Соляр, О. М. Вовк 162-171
Стаціонарне температурне поле, яке забезпечує відсутність термонапружень у неоднорідному прямокутному брусі PDF
Б. М. Калиняк 172-179

Хроніка та інформація

До 70-річчя Володимира Олександровича Пелиха PDF
  180-182
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2019 рік (том 62) PDF
  183-186


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.