Том 49, № 1

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Розв’язування задач і дослідження напруженого стану циліндричних оболонок змінної товщини з некруговим поперечним перерізом на основі сплайн-апроксимації PDF
Я. М. Григоренко, О. Я. Григоренко, Л. І. Захарійченко 7-19
Метод суперпозиції стосовно граничних задач для неоднорідних хвилеводів PDF
В. Т. Грінченко, Н. С. Городецька 20-30
Исследование контактных напряжений в тонкой упругой полосе при изгибе PDF
А. Ф. Улитко, М. А. Моргунов 31-37
К геометрически нелинейным задачам трансверсально изотропных пластин под действием тангенциальных сил PDF
С. А. Амбарцумян, М. В. Белубекян 38-42
Змішування в’язкої рідини у прямокутній порожнині PDF
В. В. Мелешко, Г. Я. Ф. ван Хейст 43-52
Динамический вязкопластический изгиб армированных стержней переменного поперечного сечения PDF
Ю. В. Немировский, А. П. Янковский 53-66
Повзучість пластин неканонічної форми з матеріалів із асиметрією властивостей PDF
О. О. Золочевский, В. Л. Рвачев, С. М. Склепус 67-74
Термопружність електропровідних тіл за умов дії імпульсних електромагнітних полів PDF
Я. Й. Бурак, О. Р. Гачкевич, Р. С. Мусій 75-84
Моногармонічне наближення в задачах про нелінійні коливання і дисипативний розігрів непружних тіл PDF
В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов, В. М. Січко 85-103
Модель взаємопроникних континуумів і термодинаміка деформування напівпровідникових тіл PDF
В. Ф. Чекурін 104-115
Рух електроізольованої міжфазної тріщини з докритичною швидкістю у п’єзоелектричному біматеріальному просторі PDF
О. В. Комаров, В. В. Лобода 116-130
Cтатична термопружна рівновага двошарової m-кутної труби за її обтискання і фрикційного нагрівання PDF
Д. В. Гриліцький, Г. Т. Сулим, Б. С. Білан 131-145
Об исследовании осесимметричных задач линеаризированной механики разрушения для тела с двумя параллельными трещинами PDF
В. Л. Богданов 146-154
Пружно-пластична сферична оболонка з системою довільно орієнтованих тріщин PDF
Р. М. Кушнір, М. М. Николишин, М. Й. Ростун 155-163
Взаємодія двох тіл за наявності капілярів у міжконтактному зазорі PDF
Р. М. Мартиняк, Б. С. Слободян 164-173
Плоская задача связанной термоупругости для пластин с отверстиями PDF
Л. А. Фильштинский, В. Н. Кобзарь 174-181
Reciprocity theorem for mechanical problem in brittle damaged body with thermal distortion PDF (English)
J. Kubik, Z. Perkowski 182-187
Аналітичне та експериментальне дослідження деформації сталі-45 при складному навантаженні PDF
М. Ю. Швайко, М. М. Фількевич 188-197
Аналіз пружно-деформованого стану кругового циліндра, що обертається з несталою кутовою швидкістю в акустичному середовищі PDF
О. П. Піддубняк, Н. Г. Піддубняк 198-207
Дискретні моделі операторів, які породжуються рівняннями Янґа – Міллса на 4-вимірному торі PDF
В. Н. Сущ 208-216

Хроніка та інформація

До 75-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака PDF
  217-219


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.