Том 50, № 4

Зміст

Титульна сторінка
 
Зміст
  1-6

Статті

Обернена задача для параболічного рівняння в області з вільною межею PDF
Г. А. Снітко 7-18
Крайові задачі для нелінійних еліптичних рівнянь вищих порядків без умов на нескінченності PDF
О. В. Доманська 19-30
Про коливання у квазілінійних диференціальних системах з блочно-діагональною матрицею коефіцієнтів лінійної частини PDF
С. А. Щоголев 31-37
Про один клас збурень оператора Штурма – Ліувілля з обмеженим додатним операторним потенціалом PDF
Г. М. Піпа, О. Г. Сторож 38-48
Дифференциальные инварианты расслоений кривых на плоскости Минковского PDF
В. М. Кузаконь, И. С. Стрельцова 49-54
Про застосування методу Ньютона до знаходження власних значень нелінійних спектральних задач PDF
Б. М. Подлевський 55-60
Інтерлінація та інтерфлетація функцій і структурний метод В. Л. Рвачова PDF
О. М. Литвин 61-82
Исследование собственных колебаний пологих оболочек с использованием метода R-функций и сплайн-аппроксимации PDF
Л. В. Курпа, А. А. Осетров 83-93
Варіаційні постановки задач взаємозв’язаної термопружності неоднорідних анізотропних оболонок PDF
М. М. Николишин, У. В. Жидик 94-103
Одновимірні задачі пружності та термопружності для неоднорідних ортотропних порожнистих циліндрів PDF
В. А. Шевчук 104-112
Визначення плоского неосесиметричного термонапруженого стану радіально-неоднорідного кільця PDF
Ю. В. Токовий 113-123
Обернена осесиметична задача термопружності для півпростору за неповної інформації про теплове навантаження PDF
А. В. Ясінський 124-129
Axially symmetric sound radiation by elastic hollow cylinder rotating in the air PDF (English)
O. P. Piddubniak, N. G. Piddubniak 130-139
Змішування в’язкої рідини в прямокутному мікроканалі PDF
Р. Бернінг, О. А. Гуржій, В. В. Мелешко 140-148
Неосесимметричная задача о периодической системе дискообразных трещин нормального отрыва в теле с начальными напряжениями PDF
В. Л. Богданов 149-159
Застосування line-spring model для дослідження оболонки довільної кривини з внутрішньою тріщиною PDF
К. М. Довбня, В. В. Яртемик 160-164
Співвідношення між зусиллями й переміщеннями на границі півплощини для плоскої задачі пружності й термопружності PDF
А. В. Ричагівський, В. С. Попович 165-172
Проковзування тіл в околі розшарування за дії зосередженої приповерхневої сили PDF
Н. І. Маланчук 173-180
Керування формою циліндричної порожнини за умов плоскої деформації тіла з реологічними шарами PDF
В. А. Галазюк, Г. Т. Сулим, В. Р. Нестер 181-190
Стиск і кручення валу зі змінною жорсткістю PDF
О. О. Власій 191-196

Хроніка та інформація

До 80-річчя академіка НАН України Я. М. Григоренка PDF
  197-199
До 70-річчя академіка НАН України В. Т. Грінченка PDF
  200-201
До 70-річчя професора С. Д. Івасишена PDF
  202-203
Алфавітний покажчик за 2007 рік (том 50) PDF
  204-207


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.