Том 56, № 2

Зміст

Титульна сторінка PDF
 
Зміст PDF
  1-6

Статті

Pseudocompact primitive topological inverse semigroups PDF
O. V. Gutik, K. P. Pavlyk 7-19
Обернена задача для ультрапараболічного рівняння з невідомою функцією просторової змінної у правій частині PDF
Н. П. Процах 20-36
Обернена задача визначення залежних від часу функцій у молодшому коефіцієнті параболічного рівняння в області з вільною межею PDF
Г. А. Снітко 37-47
Проекційно-ітераційні схеми реалізації методу скінченних елементів у задачах деформування пластин з отворами та включеннями PDF
Е. Л. Гарт, В. С. Гудрамович 48-59
Інтеграція ньютонівської лінеаризації у часову дискретизацію початково-крайових задач PDF
О. В. Вовк, Г. А. Шинкаренко 60-71
О задачах излучения звуковой волны при динамическом процессе деформирования пластин с учетом внешнего и внутреннего демпфирования PDF
В. Н. Паймушин 72-85
Звукоизоляционные свойства одномерной трехслойной пластины PDF
Л. А. Игумнов, Н. А. Локтева, В. Н. Паймушин, Д. В. Тарлаковский 86-93
Dynamic stresses due to timeharmonic elastic wave incidence on doubly periodic array of pennyshaped cracks PDF
V. V. Mykhas'kiv, I. Ya. Zhbadynskyi, Ch. Zhang 94-101
О построении уточненных уравнений колебаний упругих пластин PDF
И. Т. Селезов 102-111
Кручення зрізаного конічно-шаруватого пружного конуса PDF
Н. Д. Вайсфельд, Г. Я. Попов 112-123
Гармонічні коливання в умовах антиплоскої деформації півпростору з тонким жорстким смуговим включенням, що перетинає межу PDF
В. Г. Попов 124-135
Параметричні коливання багатошарових пластин складної форми PDF
Л. В. Курпа, О. С. Мазур, В. В. Ткаченко 136-150
Власні частоти шаруватих композитних пластин-смуг з податливими до трансверсальних зсуву та стиснення складовими PDF
М. В. Марчук, В. С. Пакош, В. М. Харченко 151-156
Плоская нестационарная задача о движении поверхностной нагрузки по упругому полупространству PDF
Л. А. Игумнов, А. С. Оконечников, Д. В. Тарлаковский, Г. В. Федотенков 157-163
Упругая полуплоскость под действием нестационарных поверхностных кинематических возмущений PDF
В. А. Вестяк, А. Р. Гачкевич, Д. В. Тарлаковский, Р. В. Терлецкий 164-172
Устойчивость дискретно подкрепленной пластины в потоке газа PDF
Б. А. Антуфьев 173-177
Приближённое решение трёхмерной задачи об упругой диффузии для ортотропного слоя PDF
А. В. Земсков, Д. В. Тарлаковский 178-190
Дифракція електричної хвилі на конусі, сформованому з ідеально магнітопровідної та електропровідної поверхонь PDF
Д. Б. Куриляк 191-202
Взаємодія ультразвукової хвилі SH-поляризації з двовимірним полем деформації у плоскому шарі PDF
О. З. Кравчишин, В. Ф. Чекурін 203-211
Моделювання і дослідження термомеханічної поведінки термочутливих тіл за врахування впливу теплового випромінювання PDF
Р. Ф. Терлецький, М. Б. Брухаль, Ю. В. Немировський 212-224


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.