Задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з тепловиділенням на круговій області (тріщині)

Г. С. Кіт

Анотація


Наведено точний розв'язок заданих на круговій області сингулярних інтег­ральних рівнянь з полярним і гіперсингулярним ядрами, права частина яких є поліномом третього, а в осесиметричному випадку — четвертого степеня. Цими рівняннями описується стаціонарне температурне поле та напру­жений стан у тілі, коли на круговій області в суцільному тілі або на трі­щині задані температура або тепловий потік. Визначено коефіцієнти ін­тенсивності напружень.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.