Контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою квазіеліптичних виїмок, частково заповнених рідиною, яка змочує поверхні тіл

О. П. Козачок, Б. С. Слободян, Р. М. Мартиняк

Анотація


Змодельовано безфрикційний контакт пружного тіла та жорсткої основи за наявності в ній періодично розташованих виїмок квазіеліптичної форми, коли на краях міжповерхневих просвітів міститься нестислива рідина, яка змочує поверхні тіл, а в середніх частинах – газ, що перебуває під сталим тиском. Внаслідок поверхневого натягу рідини виникає перепад тисків у рідині й газі, що описується рівнянням Лапласа. Сформульовану контактну задачу для пружного півпростору зведено до сингулярного інтегрального рівняння з ядром Гільберта відносно похідної від висоти просвітів і трансцендентного рівняння для визначення ширини ділянки з газом. Проаналізовано залежності ширини ділянки з газом, перепаду тисків, форми зазорів і контактного зближення тіл від прикладеного навантаження, об’єму рідини та її поверхневого натягу.

Козачок О. П., Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. Контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою квазіеліптичних виїмок, частково заповнених рідиною, яка змочує поверхні тіл // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2017. – 60, № 1. – С. 132–140.

Translation: Kozachok O. P., Slobodian B. S., Martynyak R. M. Contact between an elastic body and a rigid base with periodic array of quasielliptic grooves partially filled with liquid wetting the surfaces of the bodies // J. Math. Sci. – 2019. – 240, No. 2. – P. 162–172. – https://doi.org/10.1007/s10958-019-04344-4


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.