Крайові задачі з регулярними, але не сильно регулярними за Біркгофом умовами для оператора двократного диференціювання

Я. О. Баранецький, П. І. Каленюк

Анотація


Досліджено самоспряжені задачі, оператори яких розщеплюються на інваріантних підпросторах, які індуковані оператором інволюції Iy(x)=y(1-x). Побудовано несамоспряжені збурення таких задач, які є регулярними, але не сильно регулярними за Біркгофом, і при деяких значеннях коефіцієнтів крайових умов перетворюються у неспектральні за Данфордом задачі. Вивчено спектральні властивості операторів, які відповідають цим збуренням, зокрема, визначено власні значення і кореневі функції, а також досліджено повноту і базисність системи кореневих функцій. Знайдено сім'ї крайових умов, які породжують суттєво несамоспряжені задачі, що включають нелокальні умови Самарського — Іонкіна.

 

Баранецький Я. О., Каленюк П. І. Крайові задачі з регулярними, але не сильно регулярними за Біркгофом умовами для оператора двократного диференціювання // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2016. – 59, № 4. – С. 7–23.

Translation: Baranetskij Ya. О., Kalenyuk P. І. Boundary-value problems with Birkhoff regular but not strongly regular conditions for a second-order differential operator // J. Math. Sci. – 2019. – 238, No. 1. – P. 1–21. https://doi.org/10.1007/s10958-019-04214-z


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.