Класичний фундаментальний роз­в’я­зок за­дачі Коші для ультрапараболічних рів­нянь ти­пу Кол­мо­горова з двома групами просторових змінних вирод­ження. ІI

С. Д. Івасишен, І. П. Мединський

Анотація


Для виродженого рівняння типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження побудовано класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші. Одержано точні оцінки цього розв’язку та його похідних.

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.