Інформація про автора

Кіт, Г. С., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 57, № 4 - Хроніка та інформація
  До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Р. М. Кушніра
  Анотація  PDF
 • Том 54, № 1 - Статті
  Осесиметричний напружено-деформований стан тіла з плоскою пеленою теплових джерел
  Анотація  PDF
 • Том 54, № 4 - Статті
  Напружений стан тіла з тепловидільними сферичними включеннями
  Анотація  PDF
 • Том 53, № 1 - Статті
  Осесиметричні задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з теплоактивним або теплоізольованим дисковим включенням (тріщиною)
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 4 - Статті
  Задачі стаціонарної тепло­про­від­ності і тер­мо­пруж­ності для тіла з тепло­про­ник­ним дисковим включенням (тріщиною)
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 2 - Редакційна інформація
  Я. С. Підстригач – видатний вчений та організатор науки
  Подробиці  PDF
 • Том 51, № 4 - Статті
  Задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з тепловиділенням на круговій області (тріщині)
  Анотація
 • Том 58, № 4 - Статті
  Вплив стаціонарного джерела тепла на напружений стан півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею
  Анотація  PDF
 • Том 50, № 4 - Хроніка та інформація
  До 80-річчя академіка НАН України Я. М. Григоренка
  Подробиці  PDF
 • Том 50, № 4 - Хроніка та інформація
  До 70-річчя академіка НАН України В. Т. Грінченка
  Подробиці  PDF
 • Том 59, № 3 - Статті
  Двовимірна задача термопружності для півпростору за тепловиділення у паралельній до його межі стрічковій області
  Анотація  PDF
 • Том 60, № 4 - Статті
  Термонапружений стан півпростору з віль­ною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за теп­ло­ізоляції в області, розміщеній у па­ралельній до межі пло­щині
  Анотація  PDF
 • Том 46, № 1 - Статті
  Термопружність структур з теплопровідними тріщинами
  Анотація  PDF
 • Том 46, № 2 - Хроніка та інформація
  Шоста Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур»
  Подробиці
 • Том 45, № 3 - Статті
  Дифракція хвилі Релея на поверхневій тріщині у півпросторі
  Анотація
 • Том 61, № 2 - Статті
  Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпле­ною межею за теплоізо­ляції у паралельній до неї стрічковій області
  Анотація  PDF
 • Том 61, № 3 - Статті
  Функції Буссінеска тривимірних задач термопружності для півпросторів з джерелом або диполем тепла
  Анотація  PDF