Термонапружений стан півпростору з віль­ною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за теп­ло­ізоляції в області, розміщеній у па­ралельній до межі пло­щині

Г. С. Кіт, Р. М. Андрійчук

Анотація


За дії теплового диполя побудовано функції Ґріна задач стаціонарної теплопровідності та термопружності для півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею, на якій задана нульова температура або теплоізоляція. Використано гармонічні потенціали подвійного шару при розв’язуванні задачі теплопровідності і термопружні потенціали переміщень у безмежному просторі з двома дзеркально розміщеними відносно межі тепловими диполями. Для виконання крайових умов на межі побудовано бігармонічні функції Лява. Наведено явні вирази для температури, переміщень і напружень, які можна використати при визначенні термопружного стану півпростору, зумовленого збуренням заданого теплового потоку паралельним до межі теплонепроникним тонким включенням.

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.