Інформація про автора

Мартиняк, Р. М., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 57, № 2 - Статті
  Моделювання контактної взаємодії періодично текстурованих тіл з урахуванням фрикційного проковзування
  Анотація  PDF
 • Том 58, № 1 - Статті
  Взаємодія двох пружних тіл за наявності між ними періодично розташованих зазорів, заповнених реальним газом
  Анотація  PDF
 • Том 55, № 3 - Статті
  Термонапружений стан циліндра зі змінними теплофізичними властивостями приповерхневого шару за нагріву об’ємними джерелами тепла
  Анотація  PDF
 • Том 53, № 1 - Статті
  Про наукову та науково-організаційну діяльність члена-кореспондента НАН України Г. С. Кіта (до 80-річчя від дня народження)
  Анотація  PDF
 • Том 53, № 1 - Статті
  Термонапружений стан біматеріалу із закритою міжфазною тріщиною з шорсткими поверхнями
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 1 - Статті
  Скінченноелементне дослідження напружено-деформованого стану неоднорідної прямокутної пластини
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 1 - Статті
  Тиск пружного півпростору на жорстку основу з прямокутною виїмкою за наявності між ними рідинного містка
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 3 - Статті
  Термопружний контакт півпросторів, що мають однакові термічні дистортивності, за наявності теплопроникного міжповерхневого просвіту
  Анотація
 • Том 49, № 1 - Статті
  Взаємодія двох тіл за наявності капілярів у міжконтактному зазорі
  Анотація  PDF
 • Том 59, № 3 - Статті
  Ефективний контактний термоопір регулярно текстурованих тіл за наявності міжконтактного теплопровідного середовища та явище термічної ректифікації
  Анотація  PDF
 • Том 60, № 1 - Статті
  Контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою квазіеліптичних виїмок, частково заповнених рідиною, яка змочує поверхні тіл
  Анотація  PDF
 • Том 48, № 3 - Статті
  Пружна взаємодія двох півплощин за локального зсуву границь на ділянці міжконтактного просвіту
  Анотація  PDF
 • Том 46, № 1 - Статті
  Термопружність структур з теплопровідними тріщинами
  Анотація  PDF